Prof. Dr. Çavlan ÇİFTÇİ
Hakkında
Eğitim
Bilimsel Faaliyetler

   

  ULUSLARARASI MAKALELER

  SSCI, AHCI ve SCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Turkoglu, C., Duman, B.S., Gunay, D., Cagatay, P., Ozcan, R., Buyukdevrim, A.S., “Effect of Abdominal Obesity on Insulin Resistance and the Components of the Metabolic Syndrome: Evidence Supporting Obesity as the Central Feature,” Obes Surg, 13, 699-705 (2003).

Pepine, C.J., Handberg, E.M., Cooper-DeHoff, R.M., Marks, R.G., Kowey, P., Messerli, F.H., Mancia, G., Cangiano, J.L., Garcia-Barreto, D., Keltai, M., Erdine, S., Bristol, H.A., Kolb, H.R., Bakris, G.L., Cohen, J.D., Parmley, W.W.; INVEST Investigators, “A Calcium Antagonist vs a Non-calcium Antagonist Hypertension Treatment Strategy for Patients with Coronary Artery Disease. The International Verapamil-Trandolapril Study (INVEST): a Randomized Controlled Trial,” JAMA, 290, 2805-2816 (2003).

Duman, B.S., Türkoğlu, Ç., Akpınar, B., Güden, M., Vertii, A., Dak, E., Çağatay, P., Günay, D., Büyükdevrim, A.S., “Lipoprotein Lipase Gene Polymorphism and Lipid Profile in Coronary Artery Disease,” (The first two authors contributed equally to this publication). Arch Pathol Lab Med, 128, 869-874 (2004).

Duman, B.S., Türkoğlu, Ç., Akpınar, B., Güden, M., Vertii, A., Çağatay, P., Günay, D., Büyükdevrim, A.S., “Genetic Variations of the Apolipoprotein B Gene in Turkish Patients with Coronary Artery Disease,” (The first two authors contributed equally to this publication) Ann Hum Biol, 32, 620-629 (2005).

Akpinar, B., Guden, M., Sagbas, E., Sanisoglu, I., Ergenoğlu, M.U., Turkoglu, C., “Clinical Experience with the Novare Enclose II Manual Proximal Anastomotic Device During off-pump Coronary Artery Surgery,” Eur J Cardiothorac Surg, 6, 1070-1073 (2005).

Vural, B., Atalar, F., Ciftci, C., Demirkan, A., Susleyici-Duman, B., Gunay, D., Akpinar, B., Sagbas, E., Ozbek, U., Buyukdevrim A.S., “Presence of Fatty-Acid-Binding Protein 4 Expression in Human Epicardial Adipose Tissue in Metabolic Syndrome” Cardiovascular Pathology. 17(6), 392-398 (2008).

   SCI Expanded Kapsamında Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Guden, M., Akpinar, B., Caynak, B., Turkoglu, C., Ozyedek, Z., Sanisoglu, I., Sagbas, E., Aytekin, S., Oztekin, S.D., “Left versus Bi-atrial Intraoperative Saline-irrigated Radiofrequency Modified Maze Procedure for Atrial Fibrillation,” Card Electrophysiol Rev, 7, 252-258 (2003).

Duman, B.S., Turkoglu, C., Gunay, D., Cagatay, P., Demiroglu, C., Buyukdevrim, A.S., “The Interrelationship Between Insulin Secretion and Action in Type 2 Diabetes Mellitus with Different Degrees of Obesity: Evidence Supporting Central Obesity,” Diabetes Nutr Metab, 16, 243-250 (2003).

Türkoğlu, Ç., Sönmez, E., Aydınlı, A., “Relationship Between Dyslipidemia, C-Reactive Protein and Serological Evidence of Chlamydia Pneumoniae in Turkish Patients with Coronary Artery Diseases,” New Microbiol, 27, 229-234 (2004).

Turkoglu, C., “Metabolic Syndrome and Coronary Heart Disease,” Anadolu Kardiyol Derg, 4, 17-18 (2004).

Çiftçi, C., Duman, B.S., Çağatay, P., Demiroğlu, C., Aytekin, V., “Koroner Baypas Geçiren Olgularda Faz II Kardiyak Rehabilitasyon Programının Etkileri,” Anadolu Kardiyol Derg, 5, 116-121 (2005).

 • Uzun, M., “Koroner Baypas Geçiren Olgularda Faz II Kardiyak Rehabilitasyon Programının Etkileri” başlıklı Editöre Mektupa yanıt. Çiftçi, Ç., Anadolu Kardiyol Derg, 5, 244-245 (2005).
 • Kaşıkcıoğlu, E., “Kardiyak Rehabilitasyonda Kırılgan Nokta: Egzersiz Kompliyansı (Koroner Baypas Geçiren Olgularda Faz II Kardiyak Rehabilitasyon Programının Etkileri) başlıklı Editöre Mektupa yanıt. Çiftçi, Ç., Anadolu Kardiyol Derg, 5, 246-247 (2005).

Ciftci, C., “Determination of Functional Capacity in Heart Failure,” Anadolu Kardiyol Derg, 6, 333-334 (2006).

Cagatay, P., Süsleyici-Duman, B., Ciftci, C., “Lipoprotein Lipase Gene PvuII Polymorphism Serum Lipids and Risk for Coronary Artery Disease: Meta Analysis,” Disease Markers, 22, 1-6 (2006).

Çiftçi, Ç., Melil, S., Çebi, Y., Ersöz, M.., Çağatay, P., Kılıçgedik, M., Süsleyici Duman, B., “Association of Endothelial Nitric Oxide Synthase Promoter Region (T-786C) Gene Polymorphism with Acute Coronary Syndrome and Coronary Heart Disease” Lipids in Health and Disease, 7, 5 (2008).

Güdücü, N., Kutay, SS., Özenç, EE., Çiftçi, Ç., Yiğiter, Başgül, A., İşci, H., “Management of a rare case of arrhtyhmogenic right ventricular dysplasia in pregnancy: a case report.” J Med Case Reports. 5(1), 300, (2011).

   Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Duman, B.S, Türkoğlu, Ç., Öztürk, M., “Programlı Hücre Ölümünün Kalp Yetersizliğindeki Yeri,” Turkiye Klinikleri J Med Sci, 25, 85-92 (2005).

Sagbas, E., Akpınar, B., Caynak, B., Sanisoglu, I., Ciftci, C., “Irrigated Radiofrequency Modified Maze Procedure for the Surgical Treatment of Atrial Fibrillation: Mid-term Results,” Turkish J Intervent Electrophysiol, 1, 6-13 (2006).

Bayoglu, B., Ersoz, M., Cagatay, P., Ciftci, C., Süsleyici Duman, B., “Lack of Association Between Endothelial Nitric Oxide Synthase glu298Asp Variation, Visceral Obesity and Insulin Related Phenotypes in Turkish Type 2 Diabetic Patients” Acta Medica Academica, 37, 91-98 (2008)

Ciftci, Ç., “Pulmoner Tromboembolizm Tanısı,” Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics, 3(1), 77-84 (2010).

Ciftci, C. “Balık Yağı ve Yeni Ufuklar,” Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics, 3(2), 53-58 (2010).

Memiç, K., Ciftci, Ç., “Egzersiz Sırasında Ortaya Çıkabilecek Kardiyovasküler Komplikasyonlar, Önlem ve Tedavileri” Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics, 5(2), 52-56 (2012).

   HAKEMLİ YURTİÇİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Türkoğlu, C., Fıratlı, İ., Türkoğlu, Ç., Öztürk, M., “Elektriki Stimülasyonla Başlatılan Paroksismal Supraventriküler Taşikardilerin Sonlandırılmasında Adenozin Etkisi ve Verapamil ile Karşılaştırılması”, Türk Kardiyol Dern Arş, 24, 144-148 (1996).

Çelikoğlu, S., Türkoğlu, Ç., Çalış, Ö., Duru, M., Gülbaran, M., Öztürk, S., Çelikoğlu, F., Demirci, S., Karayel, T., Koç, N., “Kalb Debisi’ nin Asetilen İnhalasyonu ile Tek Nefeste Noninvaziv Olarak Ölçümünün Fick Metodu ile Karşılaştırılması”, T Klin Kardiyoloji, 9, 192-196 (1996).

Tufan, Y., Türkoğlu, Ç., Manav, F., Esirikli, S., Söylemez, D., “Yöneticilerde Stresin Kan Basıncına Etkisinin Ambulatuvar Kan Basıncı Cihazları Kullanılarak İncelenmesi”, Hipokrat Kardiyoloji Dergisi, 22, 52-56 (2002).

Türkoğlu, Ç., Duman, B.S., Günay, D., Büyükdevrim, A.S., “Tip 2 diabet Hastalarında Lipotoksisiteye Bağlı İnsülin Direncinin Acipimox’ la Tedavisi”, Diabet Bilimi, 1(3), 91-95 (2003).

Türkoğlu, Ç., Duman, B.S., Çağatay, P., Günay, D., Büyükdevrim, A.S., “Ateroskleroz Gelişmiş Metabolik Sendrom Tedavisinde Metformin ve Meglitinide Analogları”, Endokrinolojide Yönelişler, 12(5), 154-159 (2003).

Büyükdevrim, A.S., Türkoğlu, Ç., Duman, B.S., Davutoğlu, M., “Tip 2 Şekerli Diyabet Tedavisinde Destekleyici Olarak Krom, Vanadyum ve Çinkonun Önemi”, Diabet Bilimi, 1(4), 136-144 (2003).

Türkoğlu, Ç., Büyükdevrim, A.S., Davutoğlu, M., Duman, B.S., “İskemik Kalp Hastalığı Oluşumunda Prandiyal ve Postprandiyal Hipergliseminin Klinik Nozolojideki Yeri”, Diabet Bilimi 2(2), 51-56 (2004).

Büyükdevrim, A.S., Türkoğlu, Ç., Davutoğlu, M., Duman, B.S., “İskemik Kardiyovasküler Hastalık Riskini Arttıran Prandiyal ve Postprandiyal Hiperglisemide Karaciğerin Rolü. Patolojik Karaciğer Glikoz Hemostazı”, Diabet Bilimi, 2(2), 72-79 (2004).

Türkoğlu, Ç., Duman, B.S., “Atriyal Fibrilasyona Genetik Yaklaşım”, Endokrinolojide Yönelişler, 13(6), 201-204 (2004).

Duman, B.S., Türkoğlu, Ç., “Angiotensinojen ve Angiotensin Çevirici Enzim Gen Polimorfizmlerinin Esansiyel Hipertansiyondaki Önemi”, Endokrinolojide Yönelişler, 13(3), 107-108 (2004).

Büyükdevrim, A.S., Türkoğlu, Ç., Davutoğlu, M., Duman, B.S., “Kardiyovasküler Risk Açısından Prandiyal ve Postprandiyal Hiperglisemi Sürecinde “Metabolik üçlü: Endokrin Pankreas, Kas ve Yağ Dokusu” nun Rolü. İnsülin ve Glukagon Salgılarının Düzenlenmesi”, Diabet Bilimi, 2(3), 109-118 (2004).

Çiftçi, Ç., Duman, B.S., Akpınar, B., Güden, M., Dak, E., Vertii, A., Günay, D., Çağatay, P., Öz, M., Bardakçı, H., Büyükdevrim, A.S., “Methylenetetrahydrofolate Reductase Genotypes and Coronary Artery Disease in Patients Undergoing Aorta-coronary Bypass Surgery”, (The first two authors contributed equally to this publication). Hipokrat Kardiyoloji, 41, 3-10 (2008).

   DİĞER (YURTİÇİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER)

Büyükdevrim, A.S., Beler, B., Türkoğlu, Ç., Davutoğlu, M., Duman, B.S., Erhan, N., “Fizyopatolojik Bilgilerin Işığında Şekerli Diyabet Tedavisinde Hedeflerimiz”, Bezm-i Âlem Valide Sultan SSK Vakıf Gureba Hastanesi, Dr. Bedi Beler Diyabet Merkezi 2002-2003 Diyabet Konferansları-Panelleri Yıllığı, 9-32, İstanbul, 2004.

Büyükdevrim, A.S., Türkoğlu, Ç., Davutoğlu, M., Duman, B.S., Erhan, N., “Kardiyovasküler Hastalık Riski Bakımından Prandiyal ve Postprandiyal Hipergliseminin Patogenezinde Beslenme Tarzının ve Gastroenterik Sindirimin Önemi - Glisemik İndeks”, Bezm-i Âlem Valide Sultan SSK Vakıf Gureba Hastanesi, Dr. Bedi Beler Diyabet Merkezi 2002-2003 Diyabet Konferansları-Panelleri Yıllığı, 47-53, İstanbul, 2004.

Türkoğlu, Ç., Duman, B.S., Dak, E., Akpınar, B., Güden, M., Vertii, A., Çağatay, P., Günay, D., Büyükdevrim, A.S., “MTHFR C677T Gen Mutasyonunun İskemik Kalp Hastalığının Etyopatogenezindeki Rolü”, Bezm-i Âlem Valide Sultan SSK Vakıf Gureba Hastanesi, Dr. Bedi Beler Diyabet Merkezi 2002-2003 Diyabet Konferansları-Panelleri Yıllığı, 55-69, İstanbul, 2004.

Duman, B.S., Türkoğlu, Ç., Vertii, A., Akpınar, B., Güden, M., Çağatay, P., Günay, D., Büyükdevrim, A.S., “Apolipoprotein B Geni EcoRI Polimorfizm Sıklığının Aterosklerotik Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Araştırılması”, Bezm-i Âlem Valide Sultan SSK Vakıf Gureba Hastanesi, Dr. Bedi Beler Diyabet Merkezi 2002-2003 Diyabet Konferansları-Panelleri Yıllığı, 71-83, İstanbul, 2004.

Türkoğlu, Ç., Davutoğlu, M., Kayataş, K., Duman, B.S., Günay, D., Çağatay, P., Erhan, N., Büyükdevrim, A.S., Demiroğlu, C., “Starlix ile Tedavide Deneyimlerimiz”, Bezm-i Âlem Valide Sultan SSK Vakıf Gureba Hastanesi, Dr. Bedi Beler Diyabet Merkezi 2002-2003 Diyabet Konferansları-Panelleri Yıllığı, 111-124, İstanbul, 2004.

Büyükdevrim, A.S., Türkoğlu, Ç., Davutoğlu, M., Duman, B.S., Erhan, N., “Ateroskleroz Sürecinde bir Endokrin Organ Olarak Abdominal (Visseral) Yağ Dokusunun Moleküler Patolojisi”, Bezm-i Âlem Valide Sultan SSK Vakıf Gureba Hastanesi, Dr. Bedi Beler Diyabet Merkezi 2002-2003 Diyabet Konferansları-Panelleri Yıllığı, 137-178, İstanbul, 2004.

   KİTAP YAZARLIĞI

Türkoğlu, Ç., “Afetlerde Laborant Hizmetleri”, Afet Tıbbı, ed. M. Eryılmaz ve U. Dizer, ISBN: 975-98895-0-1, 11-24, Berkay Matbaası, Ankara, 2004.

   BİLİMSEL / SANATSAL TOPLANTILARDA SUNULAN ÖZETİ BASILMIŞ BİLDİRİLER

   Uluslararası Bildiriler

Ugur, E.H., Senturk, L., Research Adv: Buyukdevrim, A.S., Turkoglu, C., “Insulin Secretion and Action in Metabolic Syndrome Patients with Impaired Glucose Tolerance,” 13th European Students’ Conference 2002 for Promising Biomedical Scientists and Future Doctors, Medical Faculty of Humboldt University, 115, Berlin, Germany, 2002.

Şentürk, L., Uğur, E.H., Türkoğlu, Ç., Büyükdevrim, S., “The Prevalence of Risk Factors of Patients with Acute Myocardial Infarction (AMI) in Intensive Care Unite18th International Medical Sciences Student Congress (IMSSC), Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, 15, İstanbul, Turkey, 2003.

Ciftci, C., Duman, B.S., Vural, B., Atalar, F., Demirkan, A., Cagatay, P., Gunay, D., Sagbas E., Akpinar, B., Ozbek, U., Buyukdevrim, A.S., “The Adipocyte Hormones and Relationship with Metabolic Syndrome Components”, European Journal of Clinical Investigation, 36, 282, 2006.

Duman, B.S., Ciftci, C., Atalar, F., Demirkan, A., Vural, B., Cagatay, P., Gunay, D., Sagbas E., Akpinar, B., Ozbek, U., Buyukdevrim, A.S., “Acylation Stimulating Protein and Complement C3 mRNA Expression in Metabolic Syndrome”, the FEBS Journal, 273, 205, 2006.

Atalar, F., Vural, B., Ciftci, C., Demirkan, A., Duman, B.S., Cagatay, P., Gunay, D., Sagbas E., Akpinar, B., Ozbek, U., Buyukdevrim, A.S., “11β-HSD Type 1 is Responsible for Low Plasma HDL-Cholesterol and Abdominal Obesity in Metabolic Syndrome Patients”, the FEBS Journal, 273, 203, 2006.

Vural, B., Atalar, F., Demirkan, A Ciftci, C., Duman, B.S., Cagatay, P., Gunay, D., Sagbas E., Akpinar, B., Ozbek, U., Buyukdevrim, A.S., “The Role of FABP4 Gene Expression in Metabolic Syndrome Patients with Previous Myocardial Infarction”, the FEBS Journal, 273, 204, 2006.

Demirkan, A., Atalar, F., Vural, B., Duman, B.S., Ciftci, C., Gunay, D., Cagatay, P.,Sagbas E., Akpinar, B., Ozbek, U., Buyukdevrim, A.S., “Quantitative Expression Analysis of Glucocorticoid Receptor (GcR) Gene in Metabolic Syndrome”, the FEBS Journal, 273, 204, 2006.

Ciftci, C., Duman, B.S., Vural, B., Atalar, F., Demirkan, A., Cagatay, P., Gunay, D., Sagbas E., Akpinar, B., Ozbek, U., Buyukdevrim, A.S., “The Effect of Conventional Cardiovascular Drug Therapy Over Glucorticoid Receptor and Acylation Stimulating Protein Gene Expression Profiles in Metabolic Syndrome”, From Human Genetic Variations To Prediction Of Risks And Responses to Drugs And The Environment, Third Santorini Conference, 30 Eylül 2006, Santorini, Yunanistan.

Duman, B.S., Ciftci, C., Vural, B., Atalar, F., Demirkan, A., Cagatay, P., Gunay, D., Sagbas E., Akpinar, B., Ozbek, U., Buyukdevrim, A.S., “The Role of ACE inhibitor in Regulation of Aortic FABP4 in Metabolic Syndrome”, From Human Genetic Variations To Prediction Of Risks And Responses to Drugs And The Environment, Third Santorini Conference, 30 Eylül 2006, Santorini, Yunanistan.

Çiftçi, C., Melil, S., Çebi, Y., Ersöz, M.., Çağatay, P., Kılıçgedik, M., Süsleyici Duman, B., “Association of Endothelial Nitric Oxide Synthase Promoter Region (T-786C) Gene Polymorphism with Acute Coronary Syndrome and Coronary Heart Disease” (77th Congress of the European Atherosclerosis Society 26-29 Nisan 2008, İstanbul), atherosclerosis supplements, 9/1,102, PO24-348, 2008.

Süsleyici Duman, B., Çiftçi, C., Çağatay, P.,“Association of Lipoprotein Lipase Gene Marker with Lipid Profile in Essential Hypertension” (77th Congress of the European Atherosclerosis Society 26-29 Nisan 2008, İstanbul), atherosclerosis supplements, 9/1,103, PO24-351, 2008.

Pektok, E., Oklu, E., Karakoç, ZÇ., Arat, N., Özüekren, B., Ece, F., Eker, D., Çiftçi, Ç., Yazıcıoğlu, N., Bayındır, O., Küçükaksu, S,. “Donor transmitted klebsiella infection causing sepsis and mediastinitis after heart transplantation; early action saved the patient.” (International Society of Heart Lung Transplantation (ISHLT) 32nd Annual Meeting. 18-21 Nisan 2011, Prag, Çek Cumhuriyeti),

Pektok, E., Demirozu, T., Z., Arat, N., Yıldız, O., Oklu, E., Eker, D., Ece, F., Çiftçi, Ç., Yazıcıoğlu, N., Bayındır, O., Küçükaksu, S,. “Remote Monitoring of LVAD Parameters after HeartAssist-5 Implantation.” (International Society for Rotary Blood Pumps (ISBBP) 20th Congress. 20-22 Eylül 2012, P69, 130, İstanbul,

Demirozu, T., Z., Pektok, E., Arat, N., Yıldız, O., Aslan, G., Çiftçi, Ç., Yazıcıoğlu, N., Küçükaksu, S,. “Fine Tunning of Continuous-flow Left Ventricular Assist Device Patients with Transthoracic Echocardiographic Parameters of LVAD Parameters” (International Society for Rotary Blood Pumps (ISBBP) 20th Congress. 20-22 Eylül 2012, P67, 128, İstanbul,

Arat, N., Pektok, E., Çiftçi, Ç., Yazıcıoğlu, N., Küçükaksu, S,. “Late Myocardial Involvement with Pericardial Constriction Caused by Mediastinitis due to the Donor Transmitted Klebsiella Infection After Heart Transplantation” 17 th World Congress. 27-30 Temmuz2012, 466, 117, Toronto,

   Ulusal Bildiriler

Türkoğlu, C., Türkoğlu, Ç., Fıratlı, İ., İncesoy, N., Öztürk, M., “İntravenöz Sotalol’un Monofazik Aksiyon Potansiyeli Süreleri Üzerine Ventrikül Hızına Bağlı Ters Etkisi”, XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 102, Antalya, 1998.

Türkoğlu, C., Türkoğlu, Ç., Fıratlı, İ., İncesoy, N., Öztürk, M., “IV Sotalolun Supraventriküler Taşikardilerin Elektriki Stimülasyonla Başlamasına Etkisi”, XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 194, Antalya, 1998.

Duman, B.S., Akpınar, B., Türkoğlu, Ç., Vertii, A., Çağatay, P., Günay, D., Demiroğlu, C., Büyükdevrim, S., “Apolipoprotein B Geni XbaI Polimorfizminin Aterosklerotik ve Sağlıklı Kişilerde İncelenmesi”, V. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 177, Konya, 2002.

Türkoğlu, Ç., Duman, B.S., Çağatay, P., Günay, D., Büyükdevrim, A.S., “Meglitinid ve Metformin Kombinasyonunun Morbid Obez Tip 2 Diyabetik Hastalarda İnsülin Salgı ve Duyarlılığına Etkisi”, 39. Ulusal Diyabet Kongresi, 39, İstanbul, 2003.

Duman, B.S., Türkoğlu, Ç., Vertii, A., Akpınar, B., Güden, M., Dak, E., Çağatay, P., Günay, D., Büyükdevrim, A.S., “İskemik Kalp Hastalarında Apolipoprotein B Geni EcoRI Polimorfizminin Rolü”, 8. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 61, Adana, 2003.

Dak, E., Türkoğlu, Ç., Duman, B.S., Akpınar, B., Vertii, A., Çağatay, P., Güden, M., Günay, D., Büyükdevrim, A.S., “Koroner Kalp Hastalığında Homosisteinemi ile MTHFR Gen Mutasyonlarının Karşılaştırılması”, 8. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 77, Adana, 2003.

Türkoğlu, Ç., Duman, B.S., Çağatay, P., Demiroğlu , C., Aytekin, V., “Açık Kalp Cerrahisi ve Perkütan İntrakoroner Girişim Sonrası Faz II Kalp Rehabilitasyonun Etkileri,” XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 202, Antalya, 2004.

Türkmen, A., Behar, O., Duman, B.S., Türkoğlu, Ç., “Obezite, Serum Lipidleri ve Tip 2 Diyabet İlişkisi” XXIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, II. Ulusal Genel Tıp Öğrenci Kongresi, Kayseri, 2005.

Behar, O., Türkmen, A., Duman, B.S., Türkoğlu, Ç., “İnsüline Bağımlı Olmayan Diabetes Mellitusta (NIDDM) Cinsiyetin Kan Yağları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması” XXIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, II. Ulusal Genel Tıp Öğrenci Kongresi, Kayseri, 2005.

Çiftçi, Ç., Duman, B.S., Çağatay, P., “Esansiyel Hipertansiyonda Metilentetrahidrofolat Redüktaz C677T Polimorfizmi” IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 108, Manisa, 2005.

Çiftçi, Ç., Duman, B.S., Çağatay, P., Hergün, Ş., Günay, E., Uludağ, B., Aytekin, V., “Perkütan İntrakoroner Girişim Uygulanan Koroner Arter Hastalarında Diyete İlave Egzersizin Kısa Dönemde Etkileri ,” XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P152, 91, Antalya, 2006.

Bayoğlu, B., Ersöz, M., Çağatay, P., Çiftçi, Ç., Duman, B.S., “Tip 2 Diyabetli Hastalarda Endotelyal Nitrik Oksid Sentaz Glu298Asp Varyasyonu” X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, S33, 111, Antalya, 2007.

Melil, S., Çebi, Y., Ersöz, M., Çağatay, P., Kılıçgedik, M., Çiftçi, Ç., Duman, B.S., “Akut Koroner Sendrom, Koroner Arter Hastalığı ve eNOS T-786C, Glu298Asp Polimorfizmleri” X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, P62,182, Antalya, 2007.

Ersöz, M., Özen, E., Çağatay, P., Çiftçi, Ç., Duman, B.S., “Hipertansiyonlu Kişilerde eNOS Glu298Asp Polimorfizminin Araştırılması” X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, P69, 189, Antalya, 2007.

Duman, B.S., Çiftçi, Ç., Çağatay, P., “Esansiyel Hipertansiyonda apolipoprotein B Polimorfizmleri ,” XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P070, 69, Antalya, 2007.

Hascan, O., Çiftçi, Ç., Erdim, R., Çatakoğlu, A.B., Görmez, S., Demiroğlu, C., Aytekin, V., “Elektif Perkutan Koroner Girişimin Kalp Hızı Değişkenliğine olan Etkisi ve Bunun Kardiyak Belirteç (troponin I) ile İlişkisi.” XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P210, 226, İstanbul, 2009.

İşci, H., Can, E., Yiğiter, Başgül, A., Güdücü, N., Dünder, İ., Çiftçi, Ç., “İlk trimesterda saptanan ektopia kordis anomalili olgunun 2d ve 3d renkli doppler ultrasonografiyle değerlendirilmesi” (7.Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi 26-29 Eylül 2010, İstanbul), sayfa 129, P-129, 2010.

İşci, H., Can, E., Yiğiter, Başgül, A., Güdücü, N., Dünder, İ., Çiftçi, Ç., “İlk trimesterda saptanan ektopia kordis anomalili olgunun 2d ve 3d renkli doppler ultrasonografiyle değerlendirilmesi” (8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 18-23Mayıs 2010, İstanbul)(Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi), sayfa 64, PB-143, 2010.

Çiftçi, Ç, “Egzersiz: Hangi çeşit egzersiz? Ne kadar?” başlıklı “Pratik Kardiyoloji: Hipertansif hastalarda alışkanlıklar, ilaç dışı yaklaşımlar” oturumunda çağrılı konuşma, 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24 Ekim 2010, İstanbul.

İşci, H., Can, E., Yiğiter, Başgül, A., Güdücü, N., Dünder, İ., Çiftçi, Ç., “İlk trimesterda saptanan ektopia kordis anomalili olgunun 2d ve 3d renkli doppler ultrasonografiyle değerlendirilmesi” (7.Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi 26-29 Eylül 2010, İstanbul), sayfa 129, P-129, 2010.

Yiğiter, Başgül, A., Durukan, B., İşci, H., Aşkın, K., H., Rızaoğlu, E., Gökçe, Ç., Dünder, İ., Çiftçi, Ç., “İntrauterin ex hidrops fetalis ve preeklampsi ile komplike gebelikte gelişen akut myokard infarktüsünün subakut döneminde sezaryen yapılan olgunun prognoz ve yönetimi” (8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 18-23Mayıs 2010, İstanbul)(Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi), sayfa 64, PB-143, 2010.

Küçükaksu, S,. Pektok, E., Arat, N., Yıldız, Ö., Eker, D., Öklü, E., Ece, F., Karakoç, ZÇ., Çiftçi, Ç., Özüekren, B., Çakalı, E., Bayındır, O., Yazıcıoğlu, N., “Kalp nakline köprüleme amacıyla total yapay kalp implantasyonu; Türkiye`de yapay kalple evinde yaşayan ilk hasta.” (Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği (ONKKD) 8. Kongresi. 12-16 Ekim 2011 Antalya) sayfa 23, S40, 2011.

Küçükaksu, S,. Pektok, E., Demirozu, T., Z., Arat, N., Yıldız, Ö., Ece, F., Bayındır, O., Çiftçi, Ç., Yazıcıoğlu, N., “Yeni kurulan bir kalp nakli ve kalp destek sistemleri programının 3 yıllık sonuçları.” ( 12. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 8-11 Kasım 2012 Antalya) sayfa 49, S050, 2012.

Demirozu, TZ,. Pektok, E., Arat, N., Yıldız, Ö., Ece, F., Ekici, DI., Çiftçi, Ç., Yazıcıoğlu, N., Küçükaksu, S., “Aritmojenik Sag Ventrikül Displazisi/Kardiyomyopati Tedavisinde Kalp Transplantasyonu. ” ( 12. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 8-11 Kasım 2012 Antalya) sayfa 78, P112, 2012.

Arat, N., Ermis, E., Kurt, B., Apaydın, S., Çiftçi, Ç., “Kronik Hemodiyaliz Uygulanan Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Biventrikül Miyokardiyal Fonksiyon Bozukluğu. ” ( XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2012 Antalya) sayfa 218, P-159, 2012.

Arat, N., Pektok, E., Demirozu, TZ,. Çiftçi, Ç., Yazıcıoğlu, N., Küçükaksu, S,. “Bölgesel Miyokardiyal Fonksiyonların Ekokardiyografik Tespiti Sol Ventrikül Destek Cihazlarının Optimizasyonu Sırasında Olusan Sağ Ventrikül Disfonksiyonunun Ayırıcı Tanısına Katkıda Bulunabilir. ” ( 12. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 8-11 Kasım 2012 Antalya) sayfa 115, TP-009, 2012.

Arat, N., Ermis, E., Kurt, B., Kahraman, S., Apaydın, S., Çiftçi, Ç., “Son Dönem Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Egzersiz İntoleransı: Anormal Otonomik ve Hemodinamik Fonksiyonların Rolü ” ( XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2012 Antalya) sayfa 194, P-111, 2012.

   Konferanslar

Pfizer tarafından tarafından düzenlenmiş olan mezuniyet sonrası eğitim programı kapsamında “Hipertansiyon Tedavisinde 2004” konulu konferans, 14 Ekim 2004, Beşiktaş Sağlık Ocağı, İstanbul.

Florence Nightingale Hastanesi Konferansları kapsamında “Hipertansiyon Tedavisinde 2005” konulu konferans, 09 Kasım 2005, İstanbul.

Florence Nightingale Hastanesi Konferansları kapsamında “Kalp Sağlığımız” konulu konferans, 23 Mart 2006, İstanbul.

3rd International Meeting On Cardiac Surgery “The Euro-Asian Bridge” toplantısında “ Molecular Studies On Cardiovascular Surgery” başlıklı invited lecture, 21 Temmuz 2006, İstanbul.

XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi “Kardiyak Rehabilitasyon Hangi Kurallar içinde Olmalı” Mini Kursunda “Egzersiz Programının Prensipleri Nasıl Olmalı?” başlıklı çağrılı konuşma, 25 Kasım 2006, Antalya.

XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi “Egzersiz testlerini kardiyoloji pratiğimizde nasıl kullanalım?” başlıklı “Nasıl Yapalım” oturumunda çağrılı konuşma, 22 Ekim 2007, Antalya

I. Obezite Cerrahisi ve Tedavisi sempozyumu “Morbid Obez Hastalarda Mevcut Kardiyolojik Sorunlara, Zayıflamanın Ameliyat Sonrası Etkileri” başlıklı çağrılı konuşma, 19 Kasım 2007, İstanbul.

T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Multidisipliner Haftalık Seminer Programları, “Kardiyovasküler girişimler sonrası egzersiz”, 11 Nisan 2007, İstanbul.

T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Multidisipliner Haftalık Seminer Programları, “Metabolik Sendromda Moleküler Yaklaşım”, 27 Haziran 2007, İstanbul.

T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Halk Konferansları, “Kalp Sağlımız”, Şişli Belediyesi, 21 Haziran 2007, İstanbul.

XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi “Pulmoner Emboli” başlıklı “Günlük Uygulamada Kardiyoloji: Kalp dışı damar hastalıklarında yaklaşım: Ayırıcı tanı ve ilk yaklaşım” oturumunda çağrılı konuşma, 27 Ekim 2008, İstanbul.

T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Multidisipliner Haftalık Seminer Programları, “Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavisi”, 12 Kasım 2008, İstanbul.

T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim Seminer Programları, “Bradiaritmi, Asistoli, VF tedavi yaklaşımları”, 20 Mayıs 2009, İstanbul

52nd Annual Symposium of the German Endocrine Society (DGE), Giessen/Germany, March 4-7, 2009 “Molecular mechanisms of the relation between metabolic syndrome and cardiovascular disease” başlıklı İngilizce çağrılı konferans, 06.03.2009, Giessen/Almanya.

   YAYIN DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ

   SCI Expanded, SSCI ve AHCI Kapsamındaki Yabancı Dergilerde

Anadolu Kardiyoloji Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği (Hakemlik)

 • “Koroner Baypass Sonrası Hastalarda Metabolik Sendrom: Sıklık, Önlemler ve Tedavi” (200/2002) başlıklı makalenin hakemliği.
 • “Akut Miyokard İnfarktüsünden Ölüm Oranlarında Son Yıllarda Azalma Oldu mu? Yaşlı Hasta Popülasyonunda Tek Merkez Sonuçları” (462/2004) başlıklı makelenin hakemliği.
 • “Metabolik Sendrom: Önemi ve Tedavisi” (517/2004) başlıklı derlemenin hakemliği.
 • “Koroner Arter Hastalığı Tanısıyla Yatırılan Hastalarda Metabolik Sendromu Olan ve Olmayan Grubun Klinik Özelliklerinin ve Hastane Maliyetlerinin Karşılaştırılması” (523/2004) başlıklı makalenin hakemliği
 • “İzmir İlinde Genç Erişkinlerde Metabolik Sendrom Prevalansı” (571/2004) başlıklı makalenin hakemliği.
 • “Kardiyak Rehabilitasyon” (807/2005) başlıklı derlemenin hakemliği.
 • “Kardiyak Rehabilitasyon” Kardiyak Rehabilitasyonda Egzersiz” (922/2005) başlıklı derlemenin hakemliği.
 • “Kalp Yetmezliğinde Yaşam Kalitesi ve Fonksiyonel Durum” (923/2005) başlıklı derlemenin hakemliği.
Türkiye Klinikleri Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği (Hakemlik)
 • “Kardiyak Hastalarda Warfarin Tedavisi” (2008-5579) başlıklı derlemenin hakemliği.
 • “Kök Hücreler” (2008-6742) başlıklı derlemenin hakemliği.
 • “Hipertansiyon ve Yaşam kalitesi” (2008-8452) başlıklı derlemenin hakemliği.
 • “Acute Coronary Syndrome and Single Coronary Artery is Conventional Approach to Coronary Artery Disease Sufficient in Anomalous Coronary Artery” (2008-6668) başlıklı olgu sunumunun hakemliği.
 • “Diyabetik Olmayan Hipertansif Hastalarda İnsülin Direnci” (2008-9250) başlıklı original araştırmanın hakemliği.
 • “Metabolik Sendromda Aortun Elastik Özellikleri ve Karotis İntima Media Kalınlığı” (2009-14583) başlıklı original araştırmanın hakemliği.
 • “Fascicular Ventricular Tachycardia in an Adolescent with H1-N1 Influenza Infection” (2010-17841) başlıklı olgu sunumunun hakemliği.
Vascular Biology Working Group, European Chapter Üyeliği

   SCI Expanded, SSCI ve AHCI Kapsamı Dışındaki Yabancı Dergilerde

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Özel Dergisi “Diet ve Kalp” Özel Sayısı Editörlüğü

   Yurtiçi Dergiler

Diabet Bilimi Dergisi Yayım Kurulu Üyeliği
Endokrinolojide Yönelişler Dergisi Yayım Kurulu Üyeliği
Hipokrat Kardiyoloji Dergisi Editörlüğü

   Diğer Üyelikler

Türk Kardiyoloji Derneği Üyeliği
American Diabetes Association Üyeliği
The European Atherosclerosis Society Üyeliği

   ARAŞTIRMA PROJELERİ

   Ulusal

Metabolik Sendrom Patogenezinde Adiposit ve Makrofaj Ürünleri ve/veyaSalgıladıkları Proteomların Rolleri. Moleküler Genetik Açısından Yaklaşım, Türkiye Diyabet Vakfı Projesi, 2004/1, Proje Yöneticisi, 2004.

   ÖDÜLLER

   Sürekli ve Periyodik Olarak Verilen, Jürili Ulusal Bilim ve Sanat Ödülleri

“Tip 2 Diyabetiklerde Öğün Sonrasındaki Glikoz ve İnsülin Düzeylerine Nateglinide, Repaglinide ve Gliklazide’in Etkilerinin Karşılaştırılması” Dr. Bedi Beler 2003 Yılı Diyabet Bilim Ödülü, 9 Ekim 2003, İstanbul.
“Metabolik Sendrom Patogenezinde Adiposit ve Makrofaj Ürünleri ve/veya Salgıladıkları Proteomların Rolleri. Moleküler Genetik Açısından Yaklaşım” Türkiye Diyabet Vakfı Bilimsel Proje Destek Ödülü Birinciliği, 14 Mayıs 2004, Antalya.

   TEZ DANIŞMANLIĞI

   Tıpta Uzmanlık

Elektif Perkutan Koroner Girişimin Kalp Hızı Değişikliğine Olan Etkisi ve Bunun Kardiyak Belirteç (troponin I) ile İlişkisi (Dr. Oğuzhan Hascan, 2010, Kardiyoloji Uzmanlık Tezi)
Koroner arter bypass cerrahisi yapılan hastalarda kardiyovasküler risk faktörleri ve koroner ateroskleroz ciddiyetinin uzun dönem greft açıklık oranına etkisi (Dr. Kadriye Memişoğlu, 2011, Kardiyoloji Uzmanlık Tezi)
Koroner arter hastalığının yaygınlığı ve ciddiyeti ile serum adiponektin düzeyi ve adiponektin rs 266729 gen polimorfizmi arasındaki ilişki (Dr. Şükran Erdem, 2012, Kardiyoloji Uzmanlık Tezi)
Serum asimetrik dimetilarjinin (ADMA) düzeyi ile koroner arter hastalığının yaygınlığı ve ciddiyeti arasındaki ilişkinin araştırılması. (Dr. Fatma Can, 2012, Kardiyoloji Uzmanlık Tezi)
Serum leptin düzeyi ve LEPrs7799039 gen polimorfizmi ile koroner arter hastalığının yaygınlığı ve ciddiyeti arasındaki ilişkinin araştırılması. (Dr. Füsun Behramoğlu, 2012, Kardiyoloji Uzmanlık Tezi)
Perkutan koroner girişim uygulanan hastalarda klopidogrel direnci ile CYP2C19 gen polimorfizmi ve serum leptin düzeyi arasındaki ilişkinin araştırılması (Dr. Ali Doğan, 2012, Kardiyoloji Uzmanlık Tezi)
Erken repolarizasyon tanısı alan hastalarda ani ölüm ve aritmi belirteçleri olan testler ile birlikte KCNJ8 geni ve S422L gen mutasyonu varlığının araştırılması. (Dr. Emrah Ermiş, 2012, Kardiyoloji Uzmanlık Tezi)

   ATIFLAR (Toplam 38 adet )

   SCI Expanded, SSCI ve AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Atıflar

Title: Effect of abdominal obesity on insulin resistance and the components of the metabolic syndrome: Evidence supporting obesity as the central feature
Author(s): Turkoglu C, Duman BS, Gunay D, et al.
Source: OBESITY SURGERY
Volume: 13
Issue: 5
Pages: 699-705
Published: OCT 2003
Times Cited: 17

 • Title: Effect of sleeve gastrectomy on patients with diabetes mellitus
  Author(s): Rosenthal R, Li XX, Samuel S, et al.
  Source: SURGERY FOR OBESITY AND RELATED DISEASES
  Volume: 5
  Issue: 4
  Pages: 429-434
  Published: JUL-AUG 2009
  Times Cited: 3
 • Title: Peroxisome proliferator-activated receptor delta-agonist, GW501516, ameliorates insulin resistance, improves dyslipidaemia in monosodium L-glutamate metabolic syndrome mice
  Author(s): Chen W, Wang LL, Liu HY, et al.
  Source: BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
  Volume: 103
  Issue: 3
  Pages: 240-246
  Published: SEP 2008
  Times Cited: 5
 • Title: The metabolic syndrome is associated with circulating adipokines in older adults across a wide range of adiposity
  Author(s): You TJ, Nicklas BJ, et al.
  Source: JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES
  Volume: 63
  Issue: 4
  Pages: 414-419
  Published: APR 2008
  Times Cited: 9
 • Title: Gene expression analysis in rats treated with experimental acetyl-coenzyme A carboxylase inhibitors suggests interactions with the peroxisome proliferator-activated receptor alpha pathway
  Author(s): Waring JF, Yang Y, Healan-Greenberg CH, et al.
  Source: JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS
  Volume: 324
  Issue: 2
  Pages: 507-516
  Published: FEB 2008
  Times Cited: 4
 • Title: Comparison of metabolic risk factors between severely and very severely obese patients
  Author(s): Wolf AM, Biiffington C, Beisiegel U
  Source: OBESITY
  Volume: 14
  Issue: 12
  Pages: 2177-2183
  Published: DEC 2006
  Times Cited: 2
 • Title: Body fat distribution in stunted compared with normal-height children from the shantytowns of Sao Paulo, Brazil
  Author(s): Hoffman DJ, Martins PA, Roberts SB, et al.
  Source: NUTRITION
  Volume: 23
  Issue: 9
  Pages: 640-646
  Published: SEP 2007
  Times Cited: 2
 • Title: N-{3-[2-(4-Alkoxyphenoxy)thiazol-5-yl]-1-methylprop-2-ynyl}carboxy derivatives as acetyl-CoA carboxylase inhibitors - Improvement of cardiovascular and neurological liabilities via structural modifications
  Author(s): Gu YG, Weitzberg M, Clark RF, et al.
  Source: JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
  Volume: 50
  Issue: 5
  Pages: 1078-1082
  Published: MAR 8 2007
  Times Cited: 4
 • Title: Decrements in the thrombin activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI) levels in association with orlistat treatment in obesity
  Author(s): Guven GS, Kilicaslan A, Oz SG, et al.
  Source: CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS
  Volume: 12
  Issue: 3
  Pages: 364-368
  Published: JUL 2006
  Times Cited: 2
 • Title: The early effects of weight loss surgery on regional adiposity
  Author(s): Phillips ML, Lewis MC, Chew V, et al.
  Source: OBESITY SURGERY
  Volume: 15
  Issue: 10
  Pages: 1449-1455
  Published: NOV-DEC 2005
  Times Cited: 11
 • Title: Morbid obesity, hypertensive disease and the renin-angiotensin-aldosterone axis
  Author(s): Ruano M, Silvestre V, Dominguez Y, et al.
  Source: OBESITY SURGERY
  Volume: 15
  Issue: 5
  Pages: 670-676
  Published: MAY 2005
  Times Cited: 18
 • Title: Changes in insulin resistance following bariatric surgery and the adipoinsular axis: Role of the adipocytokines, leptin, adiponectin and resistin
  Author(s): Ballantyne GH, Gumbs A, Modlin IM
  Source: OBESITY SURGERY
  Volume: 15
  Issue: 5
  Pages: 692-699
  Published: MAY 2005
  Times Cited: 39
 • Title: Hypogonadism and metabolic syndrome: Implications for testosterone therapy
  Author(s): Makhsida N, Shah J, Yan G, et al.
  Source: JOURNAL OF UROLOGY
  Volume: 174
  Issue: 3
  Pages: 827-834
  Published: SEP 2005
  Times Cited: 61
 • Title: Changes in insulin resistance following bariatric surgery: Role of caloric restriction and weight loss
  Author(s): Gumbs AA, Modlin IM, Ballantyne GH
  Source: OBESITY SURGERY
  Volume: 15
  Issue: 4
  Pages: 462-473
  Published: APR 2005
  Times Cited: 47
 • Title: Effect of Lap-Band (R)-induced weight loss on type 2 diabetes mellitus and hypertension
  Author(s): Ponce J, Haynes B, Paynter S, et al.
  Source: OBESITY SURGERY
  Volume: 14 Issue: 10
  Pages: 1335-1342
  Published: NOV-DEC 2004
  Times Cited: 53
 • Title: Mild elevation of fasting plasma glucose is a strong risk factor for postoperative complications in gastric bypass patients
  Author(s): Czupryniak L, Strzelczyk J, Pawlowski M, et al.
  Conference Information: 63rd Annual Meeting of the American-Diabetes-Association, JUN 13-17, 2003 NEW ORLEANS, LA
  Source: OBESITY SURGERY
  Volume: 14
  Issue: 10
  Pages: 1393-1397
  Published: NOV-DEC 2004
  Times Cited: 5
 • Title: Morbid obesity and gastric bypass surgery: Biochemical profile
  Author(s): Silvestre V, Ruano M, Dominguez Y, et al.
  Source: OBESITY SURGERY
  Volume: 14
  Issue: 9
  Pages: 1227-1232
  Published: OCT 2004
  Times Cited: 11
 • Title: Weight gain during insulin therapy in patients with type 2 diabetes mellitus
  Author(s): Heller S
  Source: DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE
  Volume: 65
  Pages: S23-S27
  Supplement: Suppl. 1
  Published: SEP 2004
  Times Cited: 29

Title: The interrelationship between insulin secretion and action in Type 2 diabetes mellitus with different degrees of obesity: Evidence supporting central obesity
Author(s): Duman BS, Turkoglu C, Gunay D, et al.
Source: DIABETES NUTRITION & METABOLISM
Volume: 16
Issue: 4
Pages: 243-250
Published: AUG 2003
Times Cited: 2

 • Title: Long-term benefits of insulin therapy and glycemic control in overweight and obese adults with type 2 diabetes
  Author(s): Caballero AE
  Source: JOURNAL OF DIABETES AND ITS COMPLICATIONS
  Volume: 23
  Issue: 2
  Pages: 143-152
  Published: MAR-APR 2009
  Times Cited: 0
 • Title: Life course determinants of insulin secretion and sensitivity at age 50 years: the Newcastle thousand families study
  Author(s): Pearce MS, Unwin NC, Parker L, et al.
  Source: DIABETES-METABOLISM RESEARCH AND REVIEWS
  Volume: 22
  Issue: 2
  Pages: 118-125
  Published: MAR-APR 2006
  Times Cited: 7

Guden, M., Akpinar, B., Caynak, B., Turkoglu, C., Ozyedek, Z., Sanisoglu, I., Sagbas, E., Aytekin, S., Oztekin, S.D., “Left versus Bi-atrial Intraoperative Saline-irrigated Radiofrequency Modified Maze Procedure for Atrial Fibrillation,” Card Electrophysiol Rev, 7, 252-258 (2003).
Times Cited: 2

Title: A calcium antagonist vs a non-calcium antagonist hypertension treatment strategy for patients with coronary artery disease - The International Verapamil-Trandolapril Study (INVEST): A randomized controlled trial
Author(s): Pepine CJ, Handberg EM, Cooper-Dehoff RM, et al.
Source: JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
Volume: 290
Issue: 21
Pages: 2805-2816
Published: DEC 3 2003
Times Cited: 365

Title: Lipoprotein lipase gene polymorphism and lipid profile in coronary artery disease
Author(s): Duman BS, Turkoglu C, Akpinar B, et al.
Source: ARCHIVES OF PATHOLOGY & LABORATORY MEDICINE
Volume: 128 Issue: 8
Pages: 869-874
Published: AUG 2004
Times Cited: 2

 • Title: Seven Lipoprotein Lipase Gene Polymorphisms, Lipid Fractions, and Coronary Disease: A HuGE Association Review and Meta-Analysis
  Author(s): Sagoo GS, Tatt I, Salanti G, et al.
  Source: AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY
  Volume: 168
  Issue: 11
  Pages: 1233-1246
  Published: DEC 1 2008
  Times Cited: 4
 • Title: Lipoprotein lipase gene PvuII polymorphism serum lipids and risk for coronary artery disease: Meta-analysis
  Author(s): Cagatay P, Susleyici-Duman B, Ciftci C
  Source: DISEASE MARKERS Volume: 23
  Issue: 3
  Pages: 161-166
  Published: 2007
  Times Cited: 0

Title: Genetic variations of the apolipoprotein B gene in Turkish patients with coronary artery disease
Author(s): Duman BS, Turkoglu C, Akpinar B, et al.
Source: ANNALS OF HUMAN BIOLOGY
Volume: 32
Issue: 5
Pages: 620-629
Published: SEP-OCT 2005
Times Cited: 3

 • Title: Genetic Variations of the Apolipoprotein B Gene in Korean People and Its Association with Hypercholesterolemia Author(s): Kim SH, Kim UK, Chae JJ, et al.
  Source: GENES & GENOMICS
  Volume: 30
  Issue: 5
  Pages: 487-497
  Published: OCT 2008
  Times Cited: 0
 • Title: Genetic determinants of plasma lipoproteins
  Author(s): Pollex RL, Hegele RA
  Source: NATURE CLINICAL PRACTICE CARDIOVASCULAR MEDICINE
  Volume: 4
  Issue: 11
  Pages: 600-609
  Published: NOV 2007
  Times Cited: 8
 • Title: Xbal polymorphism of apolipoprotein B gene in a Tunisian population: alleles frequencies and relationship with plasma lipid parameters
  Author(s): Kallel A, Jemaa R, Feki M, et al.
  Source: ANNALES DE BIOLOGIE CLINIQUE
  Volume: 65
  Issue: 3
  Pages: 265-270
  Published: MAY-JUN 2007
  Times Cited: 0

Title: Clinical experience with the Novare Enclose II manual proximal anastomotic device during off-pump coronary artery surgery
Author(s): Akpinar B, Gulden M, Sagbas E, et al.
Source: EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY
Volume: 27
Issue: 6
Pages: 1070-1073
Published: JUN 2005
Times Cited: 6

 • Title: Evaluation of the PAS-Port Proximal Anastomosis System in coronary artery bypass surgery (the EPIC trial)
  Author(s): Puskas JD, Halkos ME, Balkhy H, et al.
  Source: JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
  Volume: 138
  Issue: 1
  Pages: 125-132
  Published: JUL 2009
  Times Cited: 1
 • Title: Intermediate-Term Patency of Saphenous Vein Graft With a Clampless Hand-Sewn Proximal Anastomosis Device After Off-pump Coronary Bypass Grafting
  Author(s): Shimokawa T, Manabe S, Sawada T, et al.
  Source: ANNALS OF THORACIC SURGERY
  Volume: 87
  Issue: 5
  Pages: 1416-1420
  Published: MAY 2009
  Times Cited: 1
 • Title: "Gumnut" device for off-pump proximal aortocoronary anastomosis
  Author(s): Newman MAJ, Saxena P, Luthra S, et al.
  Source: JOURNAL OF CARDIAC SURGERY
  Volume: 23
  Issue: 5
  Pages: 511-512
  Published: SEP-OCT 2008
  Times Cited: 0
 • Title: New device for saphenous vein-to-aorta proximal anastomosis without side-clamping
  Author(s): Tappainer E
  Source: JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY
  Volume: 2 Article
  Number: 22
  Published: 2007
  Times Cited: 0
 • Title: Gaseous and solid cerebral microembolization during proximal aortic anastomoses in off-pump coronary surgery: The effect of an aortic side-biting clamp and two clampless devices
  Author(s): Wolf LG, Abu-Omar Y, Choudhary BP, et al.
  Source: JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
  Volume: 133
  Issue: 2
  Pages: 485-493
  Published: FEB 2007
  Times Cited: 8
 • Title: Initial experience with the enclose proximal aortic anastomosis device during off-pump coronary artery bypass: An alternative to aortic side clamping
  Author(s): Boova RS, Trace C, Leshnower BG
  Source: HEART SURGERY FORUM
  Volume: 9
  Issue: 2
  Pages: E607-E610
  Published: MAR 2006
  Times Cited: 2

Title: Presence of fatty-acid-binding protein 4 expression in human epicardial adipose tissue in metabolic syndrome
Author(s): Vural B, Atalar F, Ciftci C, et al.
Source: CARDIOVASCULAR PATHOLOGY
Volume: 17
Issue: 6
Pages: 392-398
Published: NOV-DEC 2008
Times Cited: 3

 • Title: Regulation of adipose triglyceride lipase by fasting and refeeding in avian species
  Author(s): Serr J, Suh Y, Lee K
  Source: POULTRY SCIENCE
  Volume: 88
  Issue: 12
  Pages: 2585-2591
  Published: DEC 1 2009
  Times Cited: 0
 • Title: Comparative analysis of fatty acid-binding protein 4 promoters: Conservation of peroxisome proliferator-activated receptor binding sites
  Author(s): Shin J, Li B, Davis ME, et al.
  Source: JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE
  Volume: 87
  Issue: 12
  Pages: 3923-3934
  Published: DEC 2009
  Times Cited: 0
 • Title: Adipocyte Fatty Acid-Binding Protein Suppresses Cardiomyocyte Contraction A New Link Between Obesity and Heart Disease
  Author(s): Lamounier-Zepter V, Look C, Alvarez J, et al.
  Source: CIRCULATION RESEARCH
  Volume:105
  Issue:4
  Pages:326-U34
  Published: AUG 14 2009
  Times Cited: 0
 • Title: Association of endothelial nitric oxide synthase promoter region (T-786C) gene polymorphism with acute coronary syndrome and coronary heart disease
  Author(s): Ciftci C, Melil S, Cebi Y, et al.
  Source: LIPIDS IN HEALTH AND DISEASE
  Volume: 7 Article
  Number: 5
  Published: FEB 25 2008
  Times Cited: 3

  • Title: eNOS gene influences platelet phenotype in acute coronary syndrome patients on dual antiplatelet treatment
   Author(s): Fatini C, Sticchi E, Bolli P, et al.
   Source: PLATELETS
   Volume: 20
   Issue: 8
   Pages: 548-554
   Published: 2009
   Times Cited: 0
  • Title: Distribution of Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene Polymorphisms in Turkish Population
   Author(s): Sinici I, Karahan S, Atalar E
   Source: JOURNAL OF INVESTIGATIVE MEDICINE
   Volume: 57
   Issue: 7
   Pages: 769-776
   Published: OCT 2009
   Times Cited: 0
  • Title: R497K polymorphism in epidermal growth factor receptor gene is associated with the risk of acute coronary syndrome
   Author(s): Gao LB, Zhou B, Zhang L, et al.
   Source: BMC MEDICAL GENETICS
   Volume: 9
   Article Number: 74
   Published: JUL 30 2008
   Times Cited: 2