Aile Hekimliği A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
Bilimsel Faaliyetler
   

  Aile Hekimliği Anabilim Dalı

  Lisans Eğitimi :

Üniversitemizde Aile Hekimliği eğitimi 1. ve 6. Sınıflarda verilmektedir. Birinci sınıflardaki eğitim 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında başlamış olup Güz Döneminde olmak üzere 14 saatlik bir eğitimi kapsamaktadır.

  Lisans Eğitiminde Teorik Ders Başlıkları:

Bir tıp disiplini olarak aile hekimliği, Dünyada aile hekimliğinin doğuşu ve değişik ülkelerdeki uygulamalar, Türkiyede aile hekimliğinin gelişimi, Dr.Francis Peabody ve aile hekimliği, Aile hekimliğinde biyopsikososyal (bütüncül) yaklaşım, Aile hekimliğinde klinik problem çözme, Aile hekimliğinde çekirdek yeterlilikler, Aile yönelimli birincil bakım, Ailenin yaşam döngüsü ve aile dinamikleri, Aile hekimliğinde genogram, Hasta hekim iletişimi.

  İntern Eğitimi:

Üniversitemizde Dönem VI öğrencilerinin Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı saha eğitimleri birbirini izleyen haftalarda toplam 8 haftalık sürede verilmektedir. Bu 8 haftanın 1 haftası teorik ve staja hazırlık dersleri ile geçmekte, ikinci haftanın sabah saatlerinde teorik derslerin ardından staj eğitimi başlamakta, üçüncü haftadan itibaren sadece staj ağırlıklı olarak program devam etmektedir. Stajın ikinci,üçüncü ve dördüncü haftalarında Halk Sağlığı ile ilgili rotasyonlar yaptırılmakta geriye kalan 4 hafta sadece Aile Hekimliği Uygulamaları ve hasta ağırlıklı olarak düzenlenmektedir.

  İntern eğitimi sırasında verilen teorik dersler :

Klinik Farmakoloji ve reçete uygulamaları, Türkiye’de Uygulanan Aile Hekimliği Sisteminin Özellikleri, Aile Hekimliği Kanununun Esasları, Aile Sağlığı Merkezinin Özellikleri ve Yönetimi.

  Dönem VI saha eğitimi :

Değişik lokalizasyonlarda bulunan ve farklı sosyodemografik özellikleri olan hasta popülasyonuna hizmet veren Aile Sağlığı Merkezlerinde ve ikinci basamak bir hastanenin polikliniklerinde yürütülmektedir.

Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi’nde 2011 yılı Temmuz ayından beri faaliyet gösteren Aile Hekimliği Polikliniği tam gün esasına göre çalışmaktadır. Her yaş grubundan hastaya koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve bütüncül bir sağlık hizmeti sunulmakta gerektiğinde üçüncü basamak hekimleri ile konsülte edilerek hastaların problemleri çözümlenmektedir.