Anatomi A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
Bilimsel Faaliyetler
   

  Anatomi Anabilim Dalı

  Eğitim

Tıp Fakültesi öğrencilerine Anatomi Dersi Başlığı altında Tıbbi Terminoloji (Latince tıbbi terimlerin ilkelerini açıklamak), Temel Anatomi (Anatomiye yaklaşım, kemik, eklem ve kaslara giriş yapmak), Sistematik Anatomi ( Organları sistemlere bölerek incelemek). Nöroanatomi (Nöron yapısının kapsamlı olarak incelenmesi ve makroskobik olarak beyin yapı detaylarının değerlendirilmesi), Topografik Anatomi (İnsan vücudunu kat kat tabakalara ayırıp inceleme), Sportif Anatomi (Sporculara yönelik anatomi konuları), Artistik Anatomi (Heykeltıraş, estetik cerrahi ve ressamlara yönelik anatomi), Doku Anatomisi ( Histolojik olarak epitel, bağ doku ve özelleşmiş tipleri, kas ve sinir dokularının teorik ve mikroskobik olarak incelenmesi); gibi anatomi konuları anlatılır.
Tıp Fakültesi I. Sınıf öğrencilerine ilk yarıyılda Tıbbi Terminoloji dersi adı altında tıbbi terimler öğretilir. Tıp eğitimi ve mesleği sırasında karşılaşılacak olan tıp terimlerinin kök, yapı ve anlamları gösterilir. Tıp terimlerinin kökenini oluşturan Latince ve Grekçe sözcüklerin kullanım özellikleri, kısaltılmaları, çoğaltılmaları ve tamlamalarda kullanılması, gibi temel kurallar açıklanır. Sayılar, yön ve hareket gösteren terimler tanımlanır.Tıbbi terimler mümkün olduğu kadar Türkçeleştirilir. Tıp eğitimine etik olarak yaklaşmak, Hipokrat'tan beri devam eden ve tıp sanatında kullanılan Latince sözcüklerden bahsetmek amaçlanır.
Tıp Fakültesi I. Sınıf öğrencilerine ikinci yarıyılda Anatomi I dersi başlığı altında düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlıklarının kazandırılması mesleki kavramların verilmesi hedeflenir. Öğrencinin doktorluk mesleğine ilk adımı atarken etik olarak insan vücuduna yaklaşımı, kemik, eklem, kas gibi hareket sisteminin önemli kısımlarını tanıması amaçlanır.
Tıp Fakültesi II. Sınıf öğrencilerine ilk yarıyılda Anatomi II dersi başlığı altında öğrencinin insan vücudundaki organları ve sistemleri tanıması, insan vücuduna yaklaşımı öğrenmesi bu bilgileri klinikte kullanmaya hazırlanması amaçlanır. Öğrencinin insan vücudundaki organları ve sistemleri tanıması, genel yapı özelliklerini bilmesi, bunları görsel olarak görmesi hedeflenir. Dolaşım, solunum, ürogenital sistem gibi insan vücudunun önemli sistemlerinin organları öğretilir. Sistemlere ait organların büyüklükleri, ağırlıkları, şekilleri, konumları, komşulukları ve genel tanımları verilir.
Tıp Fakültesi II. Sınıf öğrencilerine ikinci yarıyılda Anatomi III dersi başlığı altında insan vücudu anatomisini sistematik olarak kavratmak; nöroanatomide sinir sistemini öğretmek ve bu bilgilerini ilerideki hekimlik mesleğinde klinik uygulamaya geçirebilmek için yardımcı olmak amaçlanır.
Anatom, hacim ve kapsam bakımından eğitim ağırlığı en geniş olan anabilim dalıdır. Tıp öğrencilerine veya yüksek lisans öğrencilerine disseksiyon salonlarında kadavra, preparatlar ve maketler üzerinde interaktif yöntemle eğitim gerçekleştirilmektedir. Eğitim-öğretim yılında anabilim dalının üstlendiği dersler: Tıbbi Terminoloji; Temel Anatomi; Sistematik Anatomi; Nöroanatomi’dir.