Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
Bilimsel Faaliyetler
   

  Anesteziyoloji ve Reanimasyon

  Bilimsel Faaliyetler

  Bildiriler

Saraçoğlu A,Uğur E, Şentürk M, Şener S, Arat N, Demirözü T, Pektok E, Yazıcıoğlu N, Küçükaksu S.’Kardiyopulmoner Arrest Sonrası Ekstrakorporal Membran Oksijenasyonundançıkışta Kalp Nakline Köprüleme amaçlı Sol Ventrikül Destek Cihazı(LVAD) kullanımı:Olgusunumu’.Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 19. Ulusal Kongresi,Trabzon, 16-19 Mayıs 2013