Çocuk Göğüs Hastalıkları B.D
Ana Sayfa
Eğitim
   

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

  Mezuniyet öncesi eğitim :

Tıp Fakültesi öğrencileri III. Sınıf, IV. Sınıf ve intern döneminde Anabilim Dalında değişen sürelerde eğitim almaktadır. Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencileri: Birinci ve ikinci yarıyılda Pediatriye giriş, anamnez alma, sistemik semptomlar ve sistemik muayene (baş-boyun ve cilt muayenesi, üst ve alt solunum sistemi muayenesi, kardiovasküler muayene, gastrointestinal muayene, ekstremite muayenesi, ürogenital sistem ve adölesan muayenesi, yenidoğanın özellikleri ve muayenesi, nörolojik muayene) ile ilgili dersler anlatılmakta, tanı ve ayırıcı tanıya yönelik değerlendirme yapılmaktadır. Ayrıca hipersensitivite reaksiyonları, elektrokardiografi, göğüs ağrısı, lenfadenopatiler, büyüme-gelişme ve beslenme konuları gibi temel konular da bu ders yılında anlatılmaktadır.
Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencileri: Tüm öğrenciler gruplara ayrılarak Anabilim Dalındaki staj eğitimlerine dönüşümlü olarak devam etmektedirler. Anabilim dalında bulundukları staj süresinde, bölümümüz öğretim üyeleri tarafından uygun dağılımda teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Teorik eğitimde dersler, anabilim dalına bağlı bilim dalları ile ilgili hastalıkların özellikleri, klinik bulguları, laboratuar, tanı ve tedavilerini içermektedir. Uygulamalı eğitim hasta başında interaktif olarak gerçekleştirilmektedir.
Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencileri: Internlerimiz, hastanemizde Çocuk polikliniği ve servisindeki çalışma sürecinde öğretim üyeleri ile birlikte, hastanın değerlendirilmesinden tanıya ve tedaviye kadar olan süreçte bire bir hasta üzerinde eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Ayrıca internlere, eğitimlerine katkı sağlamak, akademik çalışmaları öğretmek ve takip etmek amacı ile makale tercümeleri, seminer, panel ve olgu sunumları yaptırılmaktadır.

  Mezuniyet sonrası eğitim :

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında' da araştırma görevlisi eğitimi, klinik, poliklinik ve acil serviste yürütülmektedir. Bölümümüzde sağlam çocuk ve hasta çocukların takip ve tedavileri yapılmakta, hastalıklardan korunmaya yönelik aşı hizmeti verilmektedir. Haftada 3 gün eğitim (seminer, makale ve olgu sunusu) yapılmaktadır. Araştırma görevlisi eğitiminde (Tıpta Uzmanlık Kurulu Kararı, 2010), Dermatoloji (1. yılda), Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Çocuk Cerrahisi (2. yılda) ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (3. yılda) Anabilim dallarında her birinde 1 ay olmak üzere, toplam 4 ay resmi rotasyon bulunmaktadır. Araştırma görevlilerimiz, bilgi ve deneyimlerinin arttırılması ve eğitimlerine katkıda bulunulması amacı ile, bölümümüzde olmayan bilim dalları ile ilgili hastaları görmek üzere 3-6 ay sürelerle farklı Tıp Fakültelerinde görevlendirilmektedirler.
Ayrıca, Anabilim dalında görevli öğretim üyelerimiz eğitim yılı içerisinde bilimsel toplantılarda konuşmacı ve oturum başkanı olarak görev alarak, sözlü bildiriler ve poster sunumları gerçekleştirerek, yaptıkları çalışmaların uluslar arası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmasını sağlayarak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında bilgilerin gelişmesine katkıda bulunmaktadırlar.