Dermatoloji A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
   

  Dermatoloji Anabilim Dalı

  Eğitim:

  Mezuniyet Öncesi Eğitim:

Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine 2 hafta boyunca yarım gün beceri eğitimi, yarım gün teorik eğitim verilmektedir. Teorik eğitim kapsamında dermatolojik hastalıkların temel belirtileri, tanıya gitme, ayırıcı tanı, sistemik hastalıkların deri belirtileri, tedavi prensiperi, koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilgi verilmektedir. Eğitim programı içinde sık karşılaşılan dermatolojik hastalıklar öncelikli olmakla birlikte, dermatoloji alanındaki hızlı gelişmeler, geleceğin dermatolojisi konusunda da bilgi aktarımı yapılmaktadır. Sağlıklı deri, güneşten korunma prensipleri, benlerin takibi, deri kanserlerinin erken tanısı konusunda eğitim verilmektedir.

  Mezuniyet Sonrası Eğitim:

Anabilim Dalımızda asistan eğitimi hedeflerine ulaşabilmek için, seminer saatleri, dermatoloji-patoloji ortak toplantıları, olgu sunumları, makale saatleri, poliklinik ve servis çalışması, 2 ay Patoloji rotasyonu, 3 ay İç Hastalıkları rotasyonu, 3 ay Enfeksiyon Hastalıkları, 2 ay Plastik Cerrahi rotasyonları yapılmaktadır. Toplam 4 yıl süren asistan eğitim programımız Türk Dermatoloji Derneği'nin onayladığı çekirdek eğitim müfredatına dayanmakta, ayrıca Üniversitemizin özelleştiği konularda eklentiler yapılmaktadır. Anabilim dalımızda, dermatoonkoloji, allerjik deri hastalıkları, dermatolojik cerrahi, fototerapi, laseroterapi, kozmetik dermatoloji alanında gerekli donanım bulunmakta ve eğitim verilmektedir. Akademik kadromuzun uluslar arası ilişkilerdeki gücü sayesinde yurt dışı ile iletişim ve eğitim olanakları sağlanabilmektedir.