Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
Bilimsel Faaliyetler
   

  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

  Bilimsel Faaliyetler


  Yeni Yayınlar

1. Demirel A, Özaras R, Hakko E , Mete B, Yemişen M, Mert A, Öztürk R, Tabak F. Hemipleji ile başvuran HIV enfeksiyonu: Üç Toksoplazma ensefaliti olgusu. Haseki Tıp Bülteni 2013. Kabul edildi.

Demirel A, Inan N, Akpinar H, Gürtug A, Çevik E, Arisoy A, Sonmez E. Urosepsis caused by Achromobacter xylosooxidans in a case with endometrial clear cell carsinoma. Indian Clinical Microbiology . [Epub ahead of print]

  Yeni Bildiriler

İnan N, Demirel A, Çevik E, Pilancı KN, Demir G, Güvenç S, Sönmez E, Arısoy A. Onkoloji Hastalarında Port Kateter ve Periferik Kandan Alınan Hemokültür Sonuçları. EKMUD 2013 Bilimsel Platformu, 20-24 Mart 2013, Antalya; Kongre Özet Kitabı:280.

Demirel A, İnan N, Akpınar H, Gürtuğ A, Çevik E, Arısoy A, Sönmez E. Endometrium Clear Cell Karsinomlu Bir Olguda Achromobacter xylosoxidans'ın Sebep Olduğu Ürosepsis. EKMUD 2013 Bilimsel Platformu, 20-24 Mart 2013, Antalya; Kongre Özet Kitabı:222-223.

Demirel A, Inan N, Ilter A, Ozkoc O, Tekin A, Arisoy A, Sonmez E. Hastanemizde PUKO Yontemiyle El Hijyeni İyilestirme Çalışması. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-16 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg;27 (Ek1):29.

Demirel A, Inan N, Ilter A, Ozkoc O, Tekin A, Sonmez E. Hastanemizde PUKO Yontemiyle VİP İyilestirme Çalışması. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-16 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg;27 (Ek1): 30.

Demirel A, Bakac G. T, Inan N, Tekin A, Arisoy A, Sonmez E. Ates+Norolojik Semptomlar: Demiyelinizasyon mu, Enfeksiyon mu? ADEM Tanılı Iki Olgu Sunumu. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-16 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg;27 (Ek1): 65.

İnan N, Demirel A, Güdücü N, Günenç B. B, Sönmez E, Mamçu D, Arısoy A. Sezeryan Hastalarında HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV Seroprevelansının Araştırılması. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-16 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg;27 (Ek1): 44.

İnan N, Demirel A, Ünsur E. K, Mamçu D, Sönmez E, Arısoy A. Akut Viral Gastroenterit Vakalarında Rotavirüs, Adenovirüs ve Norovirüs Prevelansının Araştırılması. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-16 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg;27 (Ek1): 69.

Tüysüz M, İnan N, Demirel A, Çelik B. Ö, Sönmez E, Arısoy A. Kolistin Dirençli Acinetobacter Baumani Suşuna karşı Çeşitli Antibiyotiklerin Tek Başlarına ve Kombinasyon Halinde İn-Vitro Etkilerinin Checkerboard Yöntemi ile Araştırılması. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-16 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg;27 (Ek1): 96

Çevik E, Tekin A, İnan N, Demirel A, Akyıldız A, Dikmen C, Arısoy A, Sönmez E. Üçüncü Basamak Bir Hastanede Hastane Enfeksiyonu Olarak Saptanan Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Direnç Oranları. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-16 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg;27 (Ek1): 106.

  Yeni Konuşmalar

Demirel A. Zoonotik hastalıklar, Özel Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, 19.04.2012.
Demirel A. Enfeksiyon Önleme Yöntemleri, İstanbul Bilim Üniversitesi, 28.11.2012.
Demirel A. Cerrahi Alan Enfeksiyonları. Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi. 27.03.2013.

  Yeni Kitap Bölümleri

Demirel A. Üriner Sistem Enfeksiyonları. Editör: Tabak F (yayında)
Sönmez E. Listeria monocytogenes. Editör Wilke A, Doğanay M, Söyletir G (yayında.)

  Meslek İçi Sürekli Eğitim

  Kurs, Kongre ve Sempozyumlar (2013)

Sönmez E. Hastane Enfeksiyonları Eğitim Programı, 10-14 Nisan 2013, Malatya.
Demirel A. EKMUD 2013 Bilimsel Platformu, 20-24 Mart 2013, Antalya.
Demirel A. 23rd ECCMID, 27-30 April 2013, Berlin, Germany.
Demirel A. 10. Febril Nötropeni Simpozyumu, 17-19 Mayıs 2013, Ankara.

  Yayına sunulan eserler

Risk factors for bacteremia with ESBL-producing Enterobactericea at Sisli Etfal Training and Research Hospital in İstanbul- Turkey.
Konuklar AS, Tekin A, Altınkaya IA, Sevgi DY, Gündüz A, Uzun E, Sönmez E.

Extrapulmonary tuberculosis: Evaluation of 141 cases at Sisli Etfal Training and Research Hospital in İstanbul- Turkey.
Sevgi DY, Derin O, Alpay AS, Bayraktar B, Bulut E, Uzun E, Sönmez E.

  Projeler

Adenoviral konjonktivitlerde povidon-iyodine ile tedavinin klinik seyir ve viral yük üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Solid organ tümörü olan onkoloji hastalarında kemoterapinin sitomegalovirüs (cmv) reaktivasyonuna etkisinin araştırılması
Kontakt lens kullanımında lensi değiştirme sıklığı (Günlük kullan-at veya aylık değişim) ile mekanik temizlik yönteminin (ovalama-durulama), lens yüzeyindeki biyofilm tabakasında spesifik bakteri, virüs ve amip varlığına etkisi
Antibiyotik İlişkili Uzun QT Sendromu
Risk factors for bacteremia with ESBL-producing Enterobactericea at Sisli Etfal Training and Research Hospital in İstanbul- Turkey
Sepsisli hastalarda etiyoloji, tanı, takip prognoz açısından Pentraxin 3, proadrenomedulin, Mannoz bağlayıcı Lektin ve vitamin D düzeylerinin değerlendirilmesi