Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
Bilimsel Faaliyetler
   

  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

  Lisans Eğitimi


Tıp Fakültesi III. Sınıf öğrencilerine ikinci yarıyılda Klinik Mikrobiyoloji adı altında Klinik Viroloji, Parazitoloji ve Mikoloji derslerinde enfeksiyon etkenleri, bulaş ve hastalık belirtileri, tanı ve tedavileri teorik ve laboratuvar uygulamaları ile verilmektedir. Tıp Fakültesi IV. sınıfta “Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji” stajında ülkemizde sık görülen ve günlük hekimlik hayatında sık karşılaşacakları enfeksiyon hastalıkları ile ilgili teorik ve pratik (hasta başı eğitim) bilgi ve beceri kazandırılmaktadır.
Ayrıca Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek Okulu’nun çeşitli bölümlerinde Klinik Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları dersleri verilmektedir.

  Mezuniyet sonrası eğitim ( Uzmanlık Eğitimi)

Araştırma görevlisi eğitiminde 12 ay İç Hastalıkları, 1 ay Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 2 ay Göğüs Hastalıkları resmi rotasyonu ile birlikte eğitim için iş birliği protokolü bulunan Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir yıl süre ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde pratik tecrübelerini artırmak üzere rotasyon yaptırılmaktadır. Kalan süre üniversitemiz hastaneleri olan 112 yataklı T. C. İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 27 yataklı Şişhane Bedii Gorbon Kanser Merkezi, yeni afiliye sürecinde olduğumuz 300 yataklı Şişli Florence Nightingale Hastanelerinde enfeksiyon hastalarını takip etme, hastane enfeksiyonları kontrolü, enfeksiyon hastalıkları konsultasyonları, poliklinik hizmetinde bulunma şeklinde değerlendirilmektedir. Ayrıca hastanelerimiz Mikrobiyoloji laboratuvarlarında tanı metodları hakkında deneyimleri artırmak için 3-6 ay sürelerle rotasyonlar yapılmaktadır.
Sık görülen enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisi, korunmaya yönelik aşı hizmetleri, yoğun bakım ve hastane enfeksiyonları oranlarını azaltmak için konsultasyon hizmetleri ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi çalışmaları, Akılcı antibiyotik kullanımı çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Prof. Dr. Ş. Kerem ÖZEL Başhekim
Prof. Dr. Emine SÖNMEZ Enfeksiyon Hast. ve Kl. Mikrobiyoloji ABD Başkanı
Prof. Dr. Reyhan KÜÇÜKKAYA İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ayhan Nedim KARA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı
Yard. Doç. Dr. Esin ÇEVİK Enfeksiyon Kontrol Hekimi
Yard. Doç. Dr. Neşe İNAN Mikrobiyoloji ABD Uzmanı
Yard. Doç. Dr. Emel KABAKOĞLU ÜNSÜR Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Uzmanı
Yard. Doç. Dr. Akil TAYYARECİ Genel Cerrahi Uzmanı
Yard. Doç. Dr. Nilgün GÜDÜCÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Uzmanı
Uzm. Dr. Sibel ŞENER Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD Uzmanı
Filiz KORKMAZ Başhemşire
Nuray LÜY Şişhane Kampüsü Başhemşiresi
Emel YAŞLI Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi
Didem ÇİMEN Şişhane Kampüsü Enfeksiyon Sorumlu Hemşiresi
Ecz. Pınar ÖZKER Eczane Sorumlusu
Dilek AYDIN Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Birsen ÖZTEKİN Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Tülay GÜLÜNAY Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Enfeksiyon kontrol komitesi tarafından hastane enfeksiyonlarının görülme sıklığını azaltmak için çalışmalar yapılmakta olup sürveyans, rasyonel antibiyotik kullanımı, dezenfeksiyon-sterilizasyon, sağlık personeli eğitimi vb. gibi görevler yürütülmektedir.
Anadalımızda bilimsel araştırmalar üniversitemiz hastanesinde, eğitim veren diğer hastaneler ve üniversitelerdeki çeşitli birimlerle iş birliği yapılarak yürütülmektedir.