Farmakoloji A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
Deneysel Çalışmalar
   

  Farmakoloji Anabilim Dalı

  Deneysel Çalışmalar:

Farmakoloji Anabilim Dalında halen sürdürülmekte olan deneysel çalışmalar özellikle deneysel epilepsi modelleri üzerinde ve moleküler genetik alanında yer almaktadır. Bu bağlamda yürütülen projeler:

1- Genetik absans epilepsi modelinde kalsiyum kanal alt tip protein ekspresyonlarının değerlendirilmesi.
2- Kainik asit uygulaması ile oluşturulan temporal lob epilepsisinde nöropeptit –y (NPY) ve leptin genlerinin transkripsiyon analizi.
3- T-tipi kalsiyum kanal genlerinin (alfa 1g, alfa 1h, alfa 1ı, alfa 1a, alfa 1e) transkripsiyon analizleri ve epilepsideki rolleri.
4- Koroner kalp hastalığında sırt1 rolünün gen transkripsiyon analizi ve spektrofluorometrik yöntem ile araştırılması.
5- Obez sıçan modelinde mezenkimal kök hücre uygulamasının Apelin ve SIRT1 gen ekspresyonları üzerine etkisi.
6- İnterlökin IL-1β ve IL-1 reseptörü IL-1R’nin beyindeki ekspresyonlarının ve hücresel dağılım paternlerinin genetik absans epilepsi modelinde incelenmesi.
7- Kafeik asitin intraselluler kalsiyum düzeyleri üzerine etkileri.
8- Melatoninin CAMK proteini ve hücre içi kalsiyum düzeyleri üzerine etkileri.
9- Fluoksetin ve reboksetinin astrosit hücre kültüründe çeşitli büyüme faktörleri üzerine olan etkilerinin araştırılması.