Farmakoloji A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
Deneysel Çalışmalar
   

  Farmakoloji Anabilim Dalı

  Eğitim:

  Mezuniyet Öncesi Eğitim:

Mezuniyet öncesi eğitim çerçevesinde Tıp Fakültesi 3. ve 4. sınıflara yönelik eğitim programları uygulamaktadır.

3. Sınıf öğrencilerinin ders programında yer alan 2 dönem süreli “farmakoloji I” dersinin ilk dönem içeriği genel farmakolojinin temel konularına ayrılmıştır. Bu bağlamda klinik ilaç uygulamaları ve toksikoloji değerlendirmeleri için alt yapı oluşturmak üzere: ilaç kavramı, ilaç kaynakları, ilaç araştırma ve geliştirme evreleri, farmasötik formlar ve ilaç uygulama şekilleri ile özellikle farmakokinetik ve farmakodinamik konularına ait temel bilgiler, çağdaş gelişmeler ışığında ve klinik uygulamalardaki önemleri dikkate alınarak işlenmektedir. Aynı dönem işlenen ders programı içinde ilaç etkileşimleri ve toksikolojisi ile istenmeyen ilaç etkileri konuları da yer almaktadır.

3. Sınıf Tıp öğrencilerinin 2. dönem“farmakoloji I” programı, antineoplastik, antibiyotik ve antifungal ve antiparaziter ilaçlar ile nonsteroid antiinflamatuar ve antigut ilaçların ve otakoidlerle ilgili ilaçların temel farmakolojisine ayrılmıştır. Bu konular da aynı bilimsel yaklaşım içinde ve klinikteki ağırlıkları dikkate alınarak işlenmektedir.

Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencilerinin eğitim programında yer alan 2 dönem süreli “klinik farmakoloji“ derslerinin ilk dönem içeriği otonom sinir sistemi farmakolojisini, antihipertansif ilaçlar, antiaritmik ilaçlar, antianjinal ilaçlar, hemopoetik sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlar ile hipolipidemik ilaçların farmakolojisi konularını kapsamaktadır. Bu konular klinik uygulamalardaki önem ve öncelikleri dikkate alınarak ve yakın gelişmelerin ışığında işlenmektedir.

Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencilerinin 2. dönem eğitim programında yer alan “klinik farmakoloji“ dersinin konuları: merkez sinir sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçların temel farmakolojisi, sedatif ve hipnotik etkili ilaçlar, merkez sinir sistemi uyarıcıları, antipsikotik ilaçlar, antidepresanlar, antiepileptikler, parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar, narkotik analjezikler, ilaç ve madde bağımlılığı, genel anestezikler ve lokal anestezik maddelerin farmakolojisi ile solunum sistemi, gastrointestinal sistem, immün sistem ve endokrin sistem hastalıklarının tedavilerinde kullanılan ilaçların farmakolojisini içermektedir. Bütün bu konuların ele alınıp işlenmesi klinik uygulamalardaki önem ve öncelikleri dikkate alınarak ve yakın bilimsel gelişmeler ışığında gerçekleştirilmektedir.

Anabilim Dalımız ayrıca Üniversitemiz Sağlık Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü V. Yarıyıl öğrencilerine bir sömestre boyunca “besin-ilaç etkileşimleri” teorik ders programını da uygulamaktadır.

Anabilim Dalımız ayrıca Üniversitemiz Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Yüksek Okullarında farmakoloji ders programlarını da uygulamaktadır.