Genel Cerrahi A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
   

  Genel Cerrahi Anabilim Dalı

  Mezuniyet Öncesi Eğitim

Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencilerine 8 hafta süre ile (2 grup halinde dönüşümlü olarak) Genel Cerrahi Hastalıklarının semiyolojisi dersleri öğretim üyelerimizce verilmektedir. Teorik dersler yanında hasta vizitleri gibi hasta başı eğitimin yanında, maket üzerinde uygulamalar (resusitasyon, travmalı hastaya yaklaşım, basit sütür teknikleri, enjeksiyon teknikleri vb) yaptırılmaktadır. Tıp Fakültesi 4. sınıfta ise “Genel Cerrahi” stajında teorik bilgilerin yanı sıra klinikte mevcut hastaların tanı ve tedavileri 5 haftalık sürede (8 ayrı gruba dönüşümlü olarak) öğretilmektedir. Hastaların polikliniklerde karşılanması, öykülerinin alınması, tanı için gerekli tetkiklerin istenmesi ve değerlendirilmesi ile tedavi seçeneklerinin gözden geçirilmesi esnasında öğrencinin bire-bir katılımı sağlanarak yapılan eğitim, her hafta bir sorumlu öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilmektedir.
Tıp Fakültesi 6. sınıfta Aile Hekimliği döneminde (intern doktor) 2 aylık rotasyonlarla öğrenciler dönüşümlü olarak “Acil Cerrahi” stajını da hasta takibinde daha etkili olacak şekilde Acil Servis ve Genel Cerrahi Anabilim Dalında geçirirler. Bu esnada Genel Cerrahi uzmanlık dönemi öğrencileri ile birlikte (Genel Cerrahi Asistanları) hastaların hastanede bulundukları sürede primer hekimi olarak görev alırlar. Her iki grup öğrenci de hastadan sorumlu olan öğretim üyesinin gözetiminde çalışırlar.

  Mezuniyet Sonrası Eğitim

Genel Cerrahi Eğitimi mevcut yasalar ve yönetmelikler gereğince 5 yıldır. 5 yılın dağılımında ilk 2 yıl “kıdemsiz asistanlık”, sonraki 1 yıl “orta kıdemlilik” dönemi olup ardından gelen 1 yıl da “kıdemli asistanlık” dönemidir. Genel Cerrahi Uzmanı adayı son 1 yılını da “Başasistan” olarak geçirir.
Kliniğimizde eğitim gören her Genel Cerrahi Uzman adayı, katıldığı faaliyetleri belgelemek amacıyla Avrupa Birliği Standardı olan “uzmanlık eğitim karnesi -logbook” tutar. Bu karneye her yaptığı işlemi kaydeder ve ilgili öğretim üyesine imzalatır.
Genel Cerrahi Uzman adayı eğitim süresi içinde Tıpta Uzmanlık Kurulunun
23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar ı uyarınca diğer kliniklerde rotasyonlarını tamamlamakla yükümlüdür.
Bu amaçla:
1. yıl 2 ay süreyle Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
1. yıl 1 ay süreyle Tıbbi Patoloji AD
2. yıl 1 ay süreyle Çocuk Cerrahisi AD
3. yıl 1 ay süreyle Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
3. yıl 1 ay süreyle Ortopedi ve Travmatoloji AD
3. yıl 1 ay süreyle Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi AD
3. yıl 1 ay süreyle Üroloji AD
4. yıl 1 ay süreyle Göğüs Cerrahisi
4. yıl 1 ay süreyle Kalp ve Damar Cerrahisi AD nda resmi olarak rotasyonlarını tamamlar.

Affiliye olduğumuz Florence Nightingale Grubunda Türkiye'nin ve dünyanın sayılı Organ Nakli Merkezinin barınması nedeniyle uzmanlık öğrencileri için başasistanlık döneminde 3 ay süreyle Karaciğer Nakil Merkezimizde de rotasyon yapma imkanı bulunmaktadır.
Genel Cerrahi Uzmanlık dönemi öğrencisi için Kıdemsiz Asistanlık döneminde Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından ilk 6 ayda Tez sorumlusu öğretim üyesi belirlenir. Uzmanlık dönemi öğrencisi belirlenen bu öğretim üyesiyle beraber tez olacak çalışma konusunu belirler ve 3 er aylık periyotlarda çalışmalar değerlendirilir ve Tıpta Uzmanlık Kuruluna bildirilir.
Uzmanlık öğrencisi 5 yıl boyunca klinikte yapılmakta olan çalışmalara bilfiil katılır ve bilimsel çalışmalara ortak edilir. Uzmanlık dönemi boyunca Türk Cerrahi Derneği'nin asistanlara yönelik vermiş olduğu eğitimlere katılır ve bunu belgeler.
Uzmanlık süresinin sonunda Türk Cerrahi Derneği tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınavlara girer ve başarılı olması beklenir.