Göz Hastalıkları A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
   

  Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

  Mezuniyet Öncesi Eğitim:

Tıp Fakültesi 5. Sınıf öğrencilerine; hikaye alarak ve genel/ lokal fizik muayene yaparak Göz Hastalıklarını ilgilendiren hastalıklarda ve özellikle acil koşullarda başvuran travma hastalarında tanı, ayırıcı tanı yapmaklarıve temel tedavi ilkelerini öğrenmeleri amacıyla teorik ve pratik eğitim verilmektedir
Staj süresince verilen derslerin ana konuları:

 • Göz Anatomisi, Embriyolojisi Ve Fizyolojisi
 • Göz Muayene Yöntemleri
 • Kırma Kusurları Ve Düzeltilmesi; Gözlükler Ve Kontakt Lensler.
 • Göz Kapağı Hastalıkları.
 • Konjonktiva ve Sklera Hastalıkları
 • Kornea Hastalıkları
 • Orbita Hastalıkları
 • Kataraktlar Ve Cerrahi Tedavi Prensipleri
 • Şaşılıklar
 • Üveitler
 • Gözün Tümöral Hastalıkları
 • Glokom
 • Diabetik Retinopati
 • Retinanın Diğer Vasküler Hastalıkları
 • Retina Dekolmanı.
 • Gözü Tutan Sistemik Hastalıklar
 • Nörooftalmoloji
 • Gözyaşı Sistemi Hastalıkları.
 • Retinanın Dejenerasyon Ve Distrofileri
 • Göz Hastalıklarında Aciller
 • Mediko-Legal Oftalmoloji
 • Derslerin Amacı , göz hastalıkları ile ilgili konuların genel hatlarıyla öğrenilmesi, hasta spektrumu hakkında bilgi sahibi olunması, bu spektrum dahilindeki hastaların doğru merkezlere, doğru zamanlama ile yönlendirme alışkanlığının kazanılmasıdır.

    Mezuniyet Sonrası Eğitim:

  Araştırma görevlisi olarak eğitim verilen Göz Doktoru adaylarına Göz Hastalıkları konusunda teorik ve cerrahi temel eğitimin yanında bilimsel çalışma ilkeleri ve insan sağlığını korumaya yönelik disiplinli çalışma kuralları öğretilmektedir. (2012-2013 yılı mezuniyet sonrası akademik eğitim takvimi aşağıda belirtilmiştir.) Eğitim çalışmalarının içeriği; temel optik prensiplerden ileri tanı ve tedavi yöntemlerine kadar çok geniş bir alanda yeterli bilgi ve beceriye sahip oftalmologlar yetiştirmeye yönelik olarak düzenlenmiştir.
  Bilimsel çalışmalar kapsamında en son teknoloji kullanılarak hücre ve molekül düzeyine kadar inilebilen projeler üretilmekte ; elde edilen veriler ulusal ve uluslararası alanda paylaşılarak bilimin gelişmesine katkıda bulunulmaktadır.