Halk Sağlığı A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
Bilimsel Faaliyetler
   

  Lisans Eğitimi :

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı eğitimi 1. , 4. ve 6. Sınıflarda verilmektedir. Birinci sınıflardaki eğitim 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında başlamış olup ders "Halk Sağlığına Giriş" ismini taşımaktadır. Ders tüm yıl boyunca haftada 1 saat olarak verilmektedir.

Dönem IV eğitimi haftada bir saat şeklinde tüm yıl boyunca devam etmektedir. Dönem VI eğitimi ise toplam 4 haftadır.
Lisans Eğitiminde Teorik Ders Başlıkları:
HALK SAĞLIĞINA GİRİŞ DERSİ (DÖNEM I)

 • Halk Sağlığına Giriş
 • Sağlığın Belirleyicileri ve Sağlık Göstergeleri
 • Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Türkiyedeki tarihçesi
 • Türkiye'de Önemli Sağlık Sorunları
 • Küresel Sağlık
 • Çocuk Sağlığı
 • Kadın Sağlığı
 • Aile Planlaması
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
 • Epidemiyolojiye Giriş
 • Epidemiyolojik Araştırmalar
 • Demografiye Giriş
 • Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2013 Sonuçları
 • Yaşlı Sağlığı
 • Evde Bakım Hizmetleri
 • Sağlık Hizmetlerinin Yapılanması
 • Tütünün Zararlı Etkileri
 • Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü
 • Zoonotik Hastalıklardan Korunma
 • Okul Sağlığı
 • Ruh Sağlığı
 • Şiddet ve Sağlık İlişkisi
 • Sağlıkta İletişim
 • Sağlık Eğitimi ve Danışmanlığı

HALK SAĞLIĞI (DÖNEM IV)
 • Koruyucu Hekimlik İlkeleri
 • Bağışıklamanın Tarihçesi
 • Bağışıklamada Temel İlkeler
 • Genel Bağışıklama Programı
 • Su Kirliliği ve Dezenfeksiyonu
 • Su ve Gıdalarla Bulaşan Hastalıklar
 • Bildirimi Zorunlu Hastalıklar
 • Hava Kirliliği ve Sağlık
 • Meslek Hastalıkları
 • Tütün Epidemiyolojisi ve Tütünün Zararlı Etkileri
 • Çevre sağlığı ,Atıklar ve Atıkların Yok Edilmesi
 • Anne Sütü ile Beslenmenin Önemi ve Emzirme Sırasında Karşılaşılan Problemler
 • Koruyucu Hekimlik Kapsamında Tarama Programları
 • Aile Planlaması
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
 • Epidemiyolojide Hastalık Ölçütleri
 • Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri
 • Mortalite(Ölüm) Ölçütleri
 • Doğurganlık Ölçütleri

  İntern Eğitimi:

Toplam dört haftadır. İlk hafta teorik ağırlıklı olmakla birlikte 3 hafta sadece pratik uygulama yaptırılmaktadır. Öğrenciler pek çok birinci basamak kuruluşuna giderek eğitim almaktadır. Bu kurumlar arasında Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü, Darülaceze, İl Halk Sağlığı Laboratuvarı, Verem Savaş Dispanseri ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi bulunmaktadır. Öğrenciler ile bu süre içinde bir çalışma planlanır ve yürütülür. Haftanın bir günü seminer saati düzenlenir ve önemli konular tartışılır. Öğrencilerin çalışma yerleri ile ilgili hazırladıkları raporlar incelenir.