Histoloji ve Embriyoloji A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
   

  Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

  Eğitim:

  Mezuniyet Öncesi Eğitim:

Tıp Fakültesi I. Sınıf öğrencilerine ikinci yarıyılda Hücre: Hücrenin yapısal özellikleri, makroskopik yapı ile uyumu, hücre zarı ve sitoplazma, Hücre: Çekirdek, çekirdekçik ve hücrenin organelleri; Hücre iskeleti ve hücre bölünmesi ve apoptozis; Dokular: Dokuların genel özellikleri ve doku çeşitleri; Epitel dokusu: Epitel dokusunun genel özellikleri ve görevleri; Epitel dokusu: Örtü epiteli ve salgı epiteli; elemanları, Esas bağ dokusu ve özelleşmiş bağ dokuları olan kan yapan dokular ve kan hücrelerinin yapımı; Kıkırdak dokusu. Kıkırdak dokusunun yapısı ve tertiplenmesi; Kıkırdak dokusunun kemik gelişimindeki rolü ve kıkırdak türleri, kıkırdağın organizmadaki fonksiyonu ve histofizyolojisi; Kemik dokusunun yapısı ve özellikleri, kemik doku hücreleri, kemik oluşumu, kemikte onarım, eklemler, histofizyolojisi ve fonksiyonları; Kas dokusu. Kas dokusunun yapısı ve özellikleri. organizmadaki kas türleri ve morfolojik farkları, iskelet kası, kalp kası, düz kas ve kasılma mekanizması; sinir dokusu. Sinir dokusunun görevleri, yapı elemanları, merkezi ve periferik sinir sistemi, yapı elemanlarının merkezi ve periferik sinir sisteminde dağılımı ve sinir sonlanmaları uygulamaları ile verilmektedir.Tıp Fakültesi II. Sınıf Öğrencilerine Özel histoloji insan vücudunu oluşturan organlar ve sistemlere ait mikroskobik özellikleri açıklamak, bu yapısal özellikleri fonksiyonlarıyla ilişkilendirerek sistemlerin bütünlüğünün yapısal ve işlevsel önemini ortaya koymak, ileride görecekleri çeşitli hastalıkların dokularda oluşturduğu farklı patolojik özelliklerin tanı konulmasında yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Ayrıca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine Histoloji ve Embriyoloji Eğitimi verilmektedir.

  Mezuniyet Sonrası Eğitim:

Anabilim dalımızda Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir. Genel Histoloji, organların ve sistemlerin histoloji ve embriyoloji, ışık, elektron mikroskop ve immünohistokimyasal teknikler, Androloji Teknikleri, Yardımlı Üreme Tekniklerinde Temel prensipler başlıkları altında teorik dersler verilmekte ve uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca elektron mikroskop rutinlerine gözlemci olarak katılmaları, seminer ve literatür sunumları yapmaları sağlanmaktadır.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı hücre, doku, organ düzeyinde ışık mikroskobik olarak histokimyasal, immunohistokimyasal ve elektron mikroskobu araştırmaları ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmak üzere devam etmekte olan araştırma projeleri mevcuttur.