İç Hastalıkları A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
Bilimsel Faaliyetler
   

  İç Hastalıkları Anabilim Dalı

  Lisans Eğitimi

Üniversitemizde İç Hastalıkları eğitimi 3., 4. ve 6. sınıflarda verilmektedir. 3. sınıfta 8 haftalık eğitim boyunca İç Hastalıklarına giriş teorik dersleri Genel Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Nefroloji, Romatoloji, Onkoloji, Hematoloji ve Geriatri bilim dallarına giriş; Kardiyoloji, Göğüs hastalıkları, İnfeksiyon hastalıkları ve Tıbbi Genetik giriş derslerinden oluşmaktadır. Ayrıca öğrenciler sorumlu öğretim üyelerinin eşliğinde hasta başı uygulama eğitimi almaktadır.
Dördüncü sınıfta öğrencilerimiz 10 haftalık süre boyunca Genel Dahiliye, Acil Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Nefroloji, Romatoloji, Onkoloji, Hematoloji ve Geriatri bilim dallarının teorik derslerini görüp yine aynı bilim dallarında dönüşümlü olarak uygulamalı eğitim almaktadırlar.
Tıp Fakültesi altıncı yıl eğitimi alan öğrenciler (intörnler) 12 haftalık İç Hastalıkları eğitimi boyunca;
serviste yatan hastanın hazırlanması, tanısı, tedavisi ve takibi, polikliniğe başvuran hastanın hazırlanması, tanı tetkiklerinin planlanması, tedavinin planlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarına aktif olarak katılmaktadırlar. Bu sürede ayrıca nöber tutmakta ve Acil Polikliniğe başvuran hastaların değerlendirilmesi, serviste yatan hastaların acil sorunlarının değerlendirilmesi ve takibini yapmaktadırlar.
Üçüncü sınıf, 4. sınıf öğrencileri ve intörnler staj süreleri boyunca İç Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından yapılan tüm toplantılara (Çarşamba sabah 07:30’da Multidisipliner Toplantı’ya, Mortalite Konseyi’ne, Salı 12:00’de başlayan asistan eğitim seminerine) katılacaktır. Bunun dışında İç Hastalıkları içindeki rotasyonlarına göre bulundukları bilim dallarının rutin toplantılarına (Gastroenteroloji Karaciğer Transplantasyonu Konseyi, Onkoloji Tümör Konseyi, Hematoloji Kemik İliği Transplantasyonu Konseyi gibi) katılmaktadırlar.

  Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Araştırma görevlileri nisan-eylül aylarında yapılan TUS sınavları ile alınmakta; her dönemde ortalama 2 araştırma görevlisi kadrosu açılmaktadır. Uzmanlık eğitim süresi 4 yıldır. Bu sürede araştırma görevlileri rotasyon şeklinde İç Hastalıkları Anabilim Dalı'na bağlı bilim dallarında poliklinik ve yatan hastaların servisinde çalışmakta; ayrıca Kardiyoloji Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları, Nöroloji ve Radyoloji Anabilim Dalı'nda görev yapmaktadırlar. Araştırma görevlileri Acil Dahiliye Polikliniği'nde nöbet tutar ve nöbette servislerde yatan hastaların takibini yapar.