Mikrobiyoloji A.B.D
Ana Sayfa
Bilimsel Faaliyetler
   

  Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

  Bilimsel Faaliyetler

  Yeni Kitap Bölümü

Ayşe Arısoy, Neşe İnan: Alzheimer Hastalığında enfeksiyon etkenlerinin rolü. Alzheimer Hastalığı. Ed. Sibel Karşıdağ. Türkiye Klinikleri Yayın seri No: 127; 2012: s 33-9.
Arısoy A. Kemik ve eklemlerin protez enfeksiyonları. Ed. Willke A, Doğanay M, Söyletir G. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi kitabında ( Basımda)

  Yeni Bildiriler

İnan N, Çevik E, Ayyıldız A, Arısoy A. İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Transfüzyon Merkezi Kan Bileşeni İmha Nedenleri. V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi. 18-22 Kasım 2012. Antalya; Kongre özet kitabı:258.
İnan N, Kabakoğlu Ünsür E, Ayyıldız A. Yenidoğanlardaki Kan Grubu Tayini ve Direkt Coombs Testi Sonuçları. V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi. 18-22 Kasım 2012. Antalya
İnan N, Demirel A, Çevik E, Ünsur EK, Sönmez E, Arısoy A. Hastane personelinde nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığı. EKMUD 2013 Bilimsel Platformu. 20-24 Mart 2013, Antalya. Kongre özet kitabı:184.
İnan N, Demirel A, Çevik E, Pilancı KN, Demir G, Güvenç S, Sönmez E, Arısoy A. Onkoloji hastalarında port katater periferik kandan alınan hemokültür sonuçları. EKMUD 2013 Bilimsel Platformu. 20-24 Mart 2013, Antalya. Kongre özet kitabı:280.
Demirel A, İnan N, Akpınar H, Gürtug A, Çevik E, Arısoy A, Sönmez E. Endometrium Clear Cell Karsinomlu bir olguda Achromobacter xylosoxidans’ın sebep olduğu ürosepsis. EKMUD 2013 Bilimsel Platformu. 20-24 Mart 2013, Antalya. Kongre özet kitabı:222-223.
İnan N, Demirel A, Ünsür EK, Mamçu D, Sönmez E, Arısoy A. Akut viral gastroenterit vakalarında Rotavirus, Adenovirus ve Norovirus prevalansının araştırılması. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-26 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg; 27(Ek 1): 69
İnan N, Demirel A, Güdücü N, Günenç BB, Sönmez E, Mamçu D, Arısoy A. Sezeryan Hastalarında HBsAg, Anti HCV, Anti-HIV seroprevalansının araştırılması. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-26 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg; 27 (Ek1): 44.
Tüysüz M, İnan N, Demirel A, Çelik BÖ, Sönmez E, Arısoy A. Kolistin Dirençli Acinetobacter baumannii suşuna karşı çeşitli antibiyotiklerin tek başına ve kombinasyon halinde in-vitro etkinliklerinin Checkerboard yöntemi ile araştırılması. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-26 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg; 27(Ek 1): 96.
Demirel A, İnan N, İlter A, Özkoç Ö, Tekin A, Arısoy A, Sönmez E. Hastanemizde PUKÖ yöntemiyle el hijyeni iyileştirme çalışması. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-26 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg; 27(Ek 1): 29.
Demirel A, İnan N, İlter A, Özkoç Ö, Tekin A, Arısoy A, Sönmez E. Hastanemizde PUKÖ yöntemiyle VIP iyileştirme çalışması. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-26 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg; 27(Ek 1): 30.
Demirel A, Tümay GB, İnan N, Tekin A, Arısoy A, Sönmez E. Ateş+Nörolojik semptomlar: Demiyelizasyon mu, infeksiyon mu? ADEM tanılı iki olgu sunumu. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-26 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg; 27(Ek 1): 65.
Çevik E, Tekin A, İnan N, Demirel A, Akyıldız A, Dikmen C, Arısoy A, Sönmez E. Üçüncü basamak bir hastanede hastane infeksiyonu olarak saptanan mikroorganizmalar ve antimikrobiyal direnç oranları. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-26 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg; 27(Ek 1): 106.

  Yeni Konuşmalar

Arısoy A. Kırım Kongo Kanamalı Ateş ve Korunma, 16 Ocak 2013. İstanbul Bilim Üniversitesi Şişli Florence Nightingale konferans salonu.
İnan N. Anti-fungal Tedaviler, 13 Şubat 2013, İstanbul Bilim Üniversitesi Şişli Florence Nightingale konferans salonu.

  Kurs, Kongre,Simpozyum

Arısoy A. XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 13-17 Mart 2013.
Arısoy A. 1. Ulusal tıbbi mikoloji simpozyumu: Geleneksel ve yeni tanı yöntemleri. İzmir. 26-27 Nisan 2013
İnan N. V.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi, 8-22 Kasım 2012, Antalya, TKMT Derneği
İnan N. 1.dönem Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi, 12 Şubat-12 Mart 2013, Şişli-Etfal Hastanesi, Sağlık Bakanlığı
İnan N. Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram Kursu, 30-31 Mart 2013, İstanbul.
İnan N. 28.Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM )Kongresi, 22-26 Mayıs 2013, Antalya

  Yeni Projeler

Arısoy A, İnan N. İdrar ve üretral sürüntü örneklerinde Ureaplasma urealyticum kültür sonuçlarının karşılaştırılması. BAPKO Projesi. Etik Kurul onayı alındı.
Arısoy A, İnan N. Macroelisa yöntemi ile Sifiliz reaktif saptanan vakaların Real-time PCR yöntemi ile doğrulanması. BAPKO Projesi
Arısoy A, Unsur E, İnan N. Kord kanında alerjen spesifik IgE düzeylerinin intrauterin sensitizasyona mı maternal IgE’nin fetusa geçişine mi bağlı olduğunun araştırılması. BAPKO Projesi
Arısoy A, İnan N. Sezeryan Hastalarında HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seroprevelansının araştırılması. Etik Kurul onayı alındı.
Arısoy A, İnan N. Akut Viral Gastroenterit Vakalarında Rotavirus, Adenovirus ve Norovirus prevelansının araştırılması. Etik Kurul onayı alındı.