Perinatoloji B.D.
Ana Sayfa
Eğitim
Bilimsel Faaliyetler
   

  Perinatoloji Bilim Dalı

  Lisans Eğitimi

Üniversitemizde perinatoloji eğitimi kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalı ders programı içerisinde 3.,4. ve 6. sınıf tıp fakültesi öğrencilerine verilmektedir. Ayrıca ebelik ve fizyoterapi bölümlerine gebelik ile ilgili konularda ders verilmektedir.
Tıp Fakültesi Dönem III öğrencilerine kadın hastalıkları ve doğum stajında perinatoloji konularında anlatılan bazı terorik ders konuları; Obstetrik hastaya yaklaşım, Normal gebelik ve riskli gebelik nedir? Nasıl değerlendirilir? , Prenatal tanı yöntemleri, antenatal bakım, obstetrikte görüntüleme yöntemleri, 2,3,4 boyutlu ultrasonografi ve doppler, normal doğum, normal puerperium, fekondasyon, plasentasyon ve fetal fizyoloji, gebelikte fizyolojik değişiklikler.
Tıp Fakültesi Dönem IV öğrencilerine kadın hastalıkları ve doğum stajında perinatoloji konularında anlatılan bazı terorik ders konuları; Yüksek riskli gebelik, fetal iyilik halinin değerlendirilmesi, prenatal bakım, çoğul gebelik, maternal fetal mortalite morbidite, gebeliğin hipertansif hastalıkları, gebelikte diabet, nöral tüp defektleri, normal doğum, operatif doğum, ilk trimester tarama testleri, gebelikte hastanın değerlendirilmesi, normal ve anormal lohusalık, gebeliğin fizyolojisi, gebelik düşükleri.

  Verilen Hizmetler nelerdir ?

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Perinatoloji Bilim Dalı sağlık hizmetlerinden baslicaları: Gebelik Muayenesi ve takibi, ileri düzey ultrasonografi, Erken gebelik değerlendirmesi, Fetal ense kalınlığı ölçümü, Fetal maternal doppler, Riskli gebelikler tanı tedavi ve yönetimi, Çoğul gebeliklerin değerlendirilmesi, 2, 3 ve 4 boyutlu ultrasonografi, Fetal anomalili gebeliklerin değerlendirilmesi ve yönetimi, Fetal biofizik profil, büyüme ultrasonu, amniosentez, Koryon villüs örneklemesi, Fetal kan örneklemesi, obstetrik polikliniğinden ve kadın doğum servisinden gelen riskli Gebelik konsültasyonlarının değerlendirilip yönetilmesi ve bu gebelere ve ailelerine danışmanlık hizmeti verilmesi,
Bu anlamda verdiğimiz perinatoloji hizmeti yüksek standartlarda, bilgilendirici ve danışmanlık hizmeti desteklidir.
Akademik kadromuz bu görevlerinin yanısıra obstetrik hastaların sezeryan, müdahale, doğum, müdahaleli doğumlarından da sorumlu olup, gerektiğinde gebe hastaların yönetimi konusunda yenidoğan yoğum bakım ünitesi, çocuk cerrahisi ve pediatrik beyin cerrahisi ile yakın işbirliği yapmaktadır.
Asistan eğitim seminerlerinde perinatoloji konusunda teorik eğitim verdiğimiz gibi perinatoloji birimimizde asistanlara birebir pratik eğitim ve öğretimde de bulunmaktayız. Ayrıca tez konusu perinatoloji ile ilgili olan asistanlarımız tez danışmanlığını yürütmekteyiz.