Tıp Tarihi ve Deontoloji A.B.D
Ana Sayfa
Eğitim
   

  Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı

  Mezuniyet Öncesi Eğitim:

Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerine, 1. Yarıyılda, “Tıp Tarihi” adı altında; antik çağlardan başlayarak, farklı uygarlıklarda temel buluş ve gelişmelerin bilime yaptığı katkılar, çağlar boyunca, hastalık-sağlık-hekim-tedavi kavramlarının, bilimsel düşünce açısından geçirdiği temel aşamalar, tarihsel metodoloji kapsamında verilmektedir.
2. Yarıyılda, “Deontoloji” (tıp etiği) derslerinde; hekimin, hastaları, meslektaşları, birlikte çalıştığı kişiler ve toplumla olan ilişkilerinde karşılaşabileceği etik sorunları çözme yeteneğinin kazandırılması için, etik kural ve ilkelerin tıp uygulamalarında gözetilmesine ilişkin dersler verilmektedir.